MOZART MUSIC SCHOOL

(028) 3993 0333 - 0918 13 53 63

Bastien Piano Basics_Level 1

Level 1 – Trình độ 1

Bộ sách giáo trình gồm 4 cuốn như sau:
1. Piano
2. Theory (Nhạc lý)
3. Performance (Diễn tấu)
4. Technic (Kỹ thuật)
Level1 Piano   Performance Level1
♦ Các bản đàn trong sách Piano Level 1 – Đầy đủ 53 bản

 

Bình luận

To Top ↑