MOZART MUSIC SCHOOL

(028) 3993 0333 - 0918 13 53 63

Bastien Piano Basics_Level 2

Level 2 – Trình độ 2

♦  Piano
♦  Theory – Nhạc lý
♦  Performance – Diễn tấu
♦  Technic – Kỹ thuật
♦  A Line A Day Sight Reading

♦ Một bản đàn trong sách Piano Level 2 – Bản Tarantella – Trang 31

 

Bình luận

To Top ↑