MOZART MUSIC SCHOOL

(028) 3993 0333 - 0918 13 53 63

Bastien Piano Basics_Level 4

Level 4 – Trình độ 4

♦  Piano
♦  Theory – Nhạc lý
♦  Performance – Diễn tấu
♦  Technic – Kỹ thuật
♦  A Line A Day Sight Reading

♦ Các bản đàn trong sách Piano Level 4 – Đầy đủ

 

Bình luận

To Top ↑