MOZART MUSIC SCHOOL

(028) 3993 0333 - 0918 13 53 63

Sonata

19/11/2015 16:14

Sonata ( /səˈnɑːtə/, Italian: [soˈnaːta] ) là một thuật ngữ chỉ định một loạt các hình thức sáng tác. Cho đến thời kỳ Classic (Cổ điển), Sonate có tầm quan trọng ngày một tăng và đến đầu...

Chương trình Piano Quốc tế

25/07/2015 11:59

II. Chương trình Piano Quốc tế London College of Music (LCM) Bắt đầu từ lớp vỡ lòng gọi là Pre Prepparatory rồi lên Sơ cấp: gồm 2 trình độ sơ cấp – Step 1 – Step 2 đến trình độ Trung...

Tặng 100% học phí tháng 6…

02/06/2015 09:31

 Là chương trình ưu đãi đặc biệt mà Trường âm nhạc Mozart muốn dành tặng cho các em thiếu nhi nhân ngày Quốc tế, ngày Tết của các em thiếu nhi 1/6. Chương trình này sẽ kéo dài đến hết tháng 6...

To Top ↑