MOZART MUSIC SCHOOL

(028) 3993 0333 - 0918 13 53 63

Bastien Piano Basics_Level 4

20/11/2015 10:51

Level 4 – Trình độ 4 ♦  Piano ♦  Theory – Nhạc lý ♦  Performance – Diễn tấu ♦  Technic – Kỹ thuật ♦  A Line A Day Sight Reading ♦ Các bản đàn trong sách Piano Level 4 – Đầy...

Bastien Piano Basics_Level 2

20/11/2015 10:50

Level 2 – Trình độ 2 ♦  Piano ♦  Theory – Nhạc lý ♦  Performance – Diễn tấu ♦  Technic – Kỹ thuật ♦  A Line A Day Sight Reading ♦ Một bản đàn trong sách Piano Level 2 – Bản...

Bastien Piano Basics_Level 1

20/11/2015 10:48

Level 1 – Trình độ 1 Bộ sách giáo trình gồm 4 cuốn như sau: 1. Piano 2. Theory (Nhạc lý) 3. Performance (Diễn tấu) 4. Technic (Kỹ thuật)     ♦ Các bản đàn trong sách Piano Level 1 – Đầy đủ 53...

To Top ↑