MOZART MUSIC SCHOOL

(028) 3993 0333 - 0918 13 53 63

Danh mục tác phẩm của Mozart theo Köchel – Ký hiệu K, KV

Nhiều chục năm sau khi Mozart qua đời, không ít người đã cố gắng sưu tập và sắp xếp các tác phẩm của Ông nhưng mãi đến năm 1862 thì Ludwig von Köchel mới thành công551 trang danh mục của Köchel được đặt tiêu đề là (Danh mục theo Thời gian – Chủ đề toàn bộ các tác phẩm âm nhạc của Wolfgang Amadé Mozart). Danh mục này gồm cả những ô nhịp mở đầu của từng tác phẩm, cái được gọi là phần mở đầu.

Köchel cố gắng sắp xếp các tác phẩm theo trật tự thời gian nhưng các tác phẩm Mozart viết trước năm 1874 chỉ có thể được ước lượng. Kể từ khi có công trình của Köchel, nhiều tác phẩm của Mozart đã được tìm thấy, được xác định lại là của Mozart, được xác định lại ngày tháng sáng tác và phải cần tới ba lần sửa chữa danh mục nữa. Những lần sửa chữa này, đặc biệt là lần thứ ba do Alfred Einstein (1937) tiến hành và lần thứ sáu do Franz Giegling, Gerd Sievers và Alexander Weinmann (1964) tiến hành đã kết hợp nhiều chỉnh sửa.
 
Ký hiệu K (hoặc KV) là viết tắt của Köchel (hoặc Köchel Verzeichnis).

KOCHEL


K6


DATE


WORK


KEY


PLACE


K.   1K. 1e1761/2 or 1764Minuet for Harpsichord (See K. 1e)G MajorSalzburg
K.   1a 1761/2?Andante for HarpsichordC MajorSalzburg
K.   1bK. 1b1761/2?Allegro for HarpsichordC MajorSalzburg
K.   1cK. 1c1761Allegro for HarpsichordF MajorSalzburg
K.   1dK. 1d1761Minuet for HarpsichordF MajorSalzburg
K.   1e 1761/2 or 1764Minuet for Harpsichord (See K. 1)G MajorSalzburg
K.   1fK. 1f1761/2 or 1764Minuet for HarpsichordC MajorSalzburg
K.   2 1762Minuet for HarpsichordF MajorSalzburg
K.   3 1762Allegro for HarpsichordB Flat MajorSalzburg
K.   4 1762Minuet for HarpsichordF MajorSalzburg
K.   5 1762Minuet for HarpsichordF MajorSalzburg
K.   5a 1763Allegro for Harpsichord (See K. 9a)C MajorSalzburg
K.   6 1764Sonata for Harpsichord & ViolinC MajorParis
K.   7 1764Sonata for Harpsichord & ViolinD MajorParis
K.   8 1764Sonata for Harpsichord & ViolinB Flat MajorParis
K.   9 1764Sonata for Harpsichord & ViolinG MajorParis
K.   9a 1763Allegro for Harpsichord (See K. 5a)C MajorSalzburg
K.  10 1764Sonata for Harpsichord, Violin (or Flute) & CelloB Flat MajorLondon
K.  11 1764Sonata for Harpsichord, Violin (or Flute) & CelloG MajorLondon
K.  12 1764Sonata for Harpsichord, Violin (or Flute) & CelloA MajorLondon
K.  13 1764Sonata for Harpsichord, Violin (or Flute) & Cello London
K.  14 1764Sonata for Harpsichord, Violin (or Flute) & Cello London
K.  15 1764Sonata for Harpsichord, Violin (or Flute) & Cello London
K.  15a-ssK. 15a-ss1764/5London Sketchbook: 43 Pieces on 2 Staves London
K.  16 1764Symphony #1E Flat MajorLondon
K.  17 1764Symphony #2 (Doubtful)B Flat MajorLondon
K.  18 1764Symphony #3 (copy from K.F. Abel)E Flat MajorLondon
K.  19 1765Symphony #4D MajorLondon
K.  19a 1765Symphony (See K. A223)F MajorLondon
K.  19c 1765Aria for Tenor & Orchestra “Va, dal furor portata” (See K. 21) London
K.  19d 1765Sonata for Piano DuetC MajorLondon
K.  20 1765Motet “God is our Refuge” (Psalm 46:1) London
K.  21K. 19c1765Aria for Tenor & Orchestra “Va, dal furor portata” w/ Text by Metastasio (See K. 19c) London
K.  22 1765Symphony #5B Flat MajorThe Hague
K.  23 1766Aria for Soprano & Strings “Conservati fedele” w/ Text by Metastasio The Hague
K.  24 17668 Variations for Piano on the Dutch song “Laat ons juichen” by Graaf The Hague
K.  25 17667 Variations for Piano on “Willem van Nassau” Amsterdam
K.  26 1766Sonata for Harpsichord & Violin The Hague
K.  27 1766Sonata for Harpsichord & Violin The Hague
K.  28 1766Sonata for Harpsichord & Violin The Hague
K.  29 1766Sonata for Harpsichord & Violin The Hague
K.  30 1766Sonata for Harpsichord & Violin The Hague
K.  31 1766Sonata for Harpsichord & Violin The Hague
K.  32 1766Quodlibet “Galimathias Musicum” for SATB, Orchestra & Harpsichord The Hague
K.  33 1766Kyrie for SATB & StringsF MajorParis
K.  33B 1766Movement for HarpsichordF MajorZurich
K.  34 1766/7Offertory for Soprano, SATB & Orchestra “In Festo St. Benidicti” Kloster Seeon, Bavaria
K.  35 1767Opera (Sacred Singspiel) for 3 Sopranos, 2 Tenors & Orchestra “Die Schuldigkeit des ersten Gebotes” w/ Text by Weiser Salzburg
K.  36K. 33i1766Recitative & Aria (licenza) for Tenor & Orchestra “Or che il dover… Tali e contanti sono” Salzburg
K.  37 1767Concerto for Piano #1 (Arrangement from Keyboard Sonatas by Raupach? & Honauer)F MajorSalzburg
K.  38 1767Opera (Latin Intermezzo) “Apollo et Hyacinthus” w/ Text by Widl? Salzburg
K.  39 1767Concerto for Piano #2 (Arrangement from Keyboard Sonatas by Raupach [i, iii] & Schobert [ii])B Flat MajorSalzburg
K.  40 1767Concerto for Piano #3 (Arrangement from Keyboard Sonatas by Honauer, Eckard & C.P.E. BachD MajorSalzburg
K.  41 1767Concerto for Piano #4 (Arrangement from Keyboard Sonatas by Honauer [i, iii] & Raupach [ii])G MajorSalzburg
K.  41h 1767Sonata for Organ & Strings “Church” #1 (See K. 67) Salzburg
K.  41i 1767Sonata for Organ & Strings “Church” #2 (See K. 68) Salzburg
K.  41k 1767Sonata for Organ & Strings “Church” #3 (See K. 69) Salzburg
K.  42K. 35a1767Cantata “Grabmusik” (Passion) for Soprano, Baritone, SATB & Orchestra w/ Text by Schachtner? Salzburg
K.  42a 1767Symphony #43 (See K. 76)F MajorVienna
K.  43 1767Symphony #6F MajorOlmuetz – Vienna
K.  44K. 73u1770Antiphon (Introitus) “Cibavit eos” for SATB & organ (Doubtful)Bologna
K.  45 1768Symphony #7 reworked as Overture to “La finta semplice” (See K. 51/46a)D MajorVienna
K.  45a 1768Symphony #7a “Alte Lambacher” (See K. A221)G MajorVienna
K.  45b 1768Symphony #55 (See K. A214)B Flat MajorVienna
K.  46 1768Quintet (Spurious – copy of K. 361) Vienna
K.  46d 1768Sonata for Piano & ViolinC MajorVienna
K.  46e 1768Sonata for Piano & ViolinF MajorVienna
K.  47 1768Offertory “Veni, Sancte Spiritus” for Soprano, Alto, Tenor, Bass, SATB & OrchestraC MajorVienna
K.  47e 1767Song for Soprano & Piano “An die Freude: Freude, Konigin der Weisen” w/ Text by Uz (See K. 53) Olmuetz
K.  48 1768Symphony #8D MajorVienna
K.  49 1768Mass “Missa brevis”G MajorVienna
K.  50 1768Opera (Singspiel) “Bastien und Bastienne” w/ Text by Weiskern & Schachtner Vienna
K.  51K. 46a1768Opera buffa “La finta semplice” w/ Text by Coltellini (See K. 45) Vienna
K.  52 1768Song for Soprano & Piano “Daphne, deine Rosenwangen” Vienna
K.  53K. 47e1767Song for Soprano & Piano “An die Freude: Freude, Konigin der Weisen” w/ Text by Uz (See K. 47e) Olmuetz
K.  54 1788Piano Sonata (see K. 547a)F MajorVienna
K.  55 1788Sonata for Piano & Violin (Doubtful) Vienna
K.  56 1788Sonata for Piano & Violin (Doubtful) Vienna
K.  57 1788Sonata for Piano & Violin (Doubtful) Vienna
K.  58 1788Sonata for Piano & Violin (Doubtful) Vienna
K.  59 1788Sonata for Piano & Violin (Doubtful) Vienna
K.  60 1788Sonata for Piano & Violin (Doubtful) Vienna
K.  61a 1769Mass “Missa brevis” (See K. 65)D minorSalzburg
K.  61bK. 61b17697 Minuets for Strings Salzburg
K.  61bK. 61b17697 Minuets for Strings Salzburg
K.  61bK. 65a17697 Minuets for Strings (See K. 65a) Salzburg
K.  61c 1769Recitative & Aria (licenza) for Soprano & Orchestra “A Berenice… Sol nascente” (See K. 70) Salzburg
K.  61g,i 1770?Minuet for 2 Flutes, 2 Violins, Viola & Bass (Doubtful)A MajorSalzburg?
K.  61g,ii 1770?Minuet for KeyboardC MajorSalzburg?
K.  61h 17696 Minuets for Orchestra Salzburg
K.  62 1769March used w/ Cassation K. 100/62a & for Opera “Mitridate” K. 87/74aD MajorSalzburg
K.  63 1769Cassation (Finalmusik) for Violin & OrchestraG MajorSalzburg
K.  64 1769Minuet for Orchestra (Spurious)D MajorSalzburg
K.  65K. 61a1769Mass “Missa brevis” (See K. 61a)D minorSalzburg
K.  65aK. 65a17697 Minuets for Strings (See K. 61b) Salzburg
K.  66 1769Mass “Dominicus”C MajorSalzburg
K.  67K. 41h1767Sonata for Organ & Strings “Church” #1 (See K. 41h) Salzburg
K.  68K. 41i1767Sonata for Organ & Strings “Church” #2 (See K. 41i) Salzburg
K.  69K. 41k1767Sonata for Organ & Strings “Church” #3 (See K. 41k) Salzburg
K.  70K. 61c1769Recitative & Aria (licenza) for Soprano & Orchestra “A Berenice… Sol nascente” (See K. 61c) Salzburg
K.  71 1770?Aria for Tenor “Ah, piu tremar non voglio” (Doubtful) Salzburg
K.  72K. 74f1778?Offertory for SATB, Organ & Strings “Inter natos mulierum” (See K. 74f)G MajorSalzburg
K.  73 1769/70?Symphony #9C MajorSalzburg or Italy
K.  73b 1770Scena for Soprano & Orchestra “Per pieta, bell’idol mio” w/ Text by Metastasio (See K. 78) Milan
K.  73c 1770Aria for Soprano & Orchestra “Fra cento affani” w/ Text by Metastasio (See K. 88) Milan
K.  73d 1770Recitative & Aria for Soprano & Orchestra “O temerario Arbace… Per quel paterno amplesso” w/ Text by Metastasio (See K. 79) Milan
K.  73e 1770Recitative & Aria for Soprano & Orchestra “Misero me… Misero pargoletto” w/ Text by Metastasio (See K. 77) Milan
K.  73f 1770Quartet for Strings #1 (See K. 80)G MajorSalzburg
K.  73h 1769/70?Minuet for Harpsichord (See K. 94)D MajorBologna or Rome?
K.  73i 1772Canon for 4 Winds (See K. 89a,i)A Major?
K.  73k 1772Canon for 5 Sopranos “Kyrie” (See K. 89)G MajorRome
K.  73l 1770Symphony #44 (See K. 81)D MajorRome
K.  73m 1770?Symphony #47 (Doubtful, see K. 97)D MajorRome?
K.  73n 1770?Symphony #45 (Doubtful, see K. 95)D MajorRome?
K.  73o 1770Aria for Soprano & Orchestra “Se ardire” w/ Text by Metastasio (See K. 82) Rome
K.  73p 1770Aria for Soprano & Orchestra “Se tutti i mali miei” w/ Text by Metastasio (See K. 83) Rome
K.  73q 1770Symphony #11 (Also attributed to L. Mozart, Dittersdorf & others, see K. 84)D MajorMilan – Bologna
K.  73r 17724 Canons “Puzzle” (See K. 89a,ii) ?
K.  73s 1770“Miserere” for ATB & Double Bass (See K. 85) Bologna
K.  73v 1770Antiphon for SATB “Quaerite primum regnum Dei” (See K. 86) Bologna
K.  74 1770Symphony #10G MajorMilan
K.  74a 1770Opera seria “Mitridate, re di Ponto” w/ Text by Cigna-Santi (Also see K. 62 & 87) Milan
K.  74b 1771Aria for Soprano & Orchestra “Non curo l’affetto” w/ Text by Metastasio Milan or Pavia
K.  74f 1778?Offertory for SATB, Organ & Strings “Inter natos mulierum” (See K. 72)G MajorSalzburg
K.  74g 1771SymphonyB Flat MajorSalzburg
K.  75 1771?Symphony #42F MajorSalzburg?
K.  76K. 42a1767?Symphony #43 (See K. 42a)F MajorVienna?
K.  77K. 73e1770Recitative & Aria for Soprano & Orchestra “Misero me… Misero pargoletto” w/ Text by Metastasio (See K. 73e) Milan
K.  78K. 73b1770Scena for Soprano & Orchestra “Per pieta, bell’idol mio” w/ Text by Metastasio (See K. 73b) Milan
K.  79K. 73d1770Recitative & Aria for Soprano & Orchestra “O temerario Arbace… Per quel paterno amplesso” w/ Text by Metastasio (See K. 73d) Milan
K.  80K. 73f1770Quartet for Strings #1 (See K. 73f)G MajorSalzburg
K.  81K. 73l1770Symphony #44 (See K. 73l)D MajorRome
K.  82K. 73o1770Aria for Soprano & Orchestra “Se ardire” w/ Text by Metastasio (See K. 73o) Rome
K.  83K. 73p1770Aria for Soprano & Orchestra “Se tutti i mali miei” w/ Text by Metastasio (See K. 73p) Rome
K.  84K. 73q1770Symphony #11 (Also attributed to L. Mozart, Dittersdorf & others, see K. 73q)D MajorMilan – Bologna
K.  85K. 73s1770“Miserere” for ATB & Double Bass (See K. 73s) Bologna
K.  86K. 73v1770Antiphon for SATB “Quaerite primum regnum Dei” (See K. 73v) Bologna
K.  87K. 74a1770Opera seria “Mitridate, re di Ponto” w/ Text by Cigna-Santi (Also see K. 62 & 74a) Milan
K.  88K. 73c1770Aria for Soprano & Orchestra “Fra cento affani” w/ Text by Metastasio (See K. 73c) Milan
K.  89K. 73k1772Canon for 5 Sopranos “Kyrie” (See K. 73k)G MajorRome
K.  89a,iK. 73i1770Canon for 4 Winds (See K. 73i)A MajorRome
K.  89a,iiK. 73r17704 Canons “Puzzle” (See K. 73r) Rome
K.  90 1771“Kyrie” for SATB & Organ (Doubtful)D minorSalzburg
K.  91K. 186i1774Kyrie (by Reutter, completed by S�ssmayr)D MajorSalzburg
K.  92 1769?Salve Regina (Doubtful) Salzburg
K.  93 1771Psalm “De Profundis clamavi” Salzburg
K.  94K. 73h1769/70?Minuet for Harpsichord (See K. 73h)D MajorBologna or Rome?
K.  95K. 73n1770?Symphony #45 (Doubtful, see K. 73n)D MajorRome?
K.  96K. 111b1771?Symphony #46 (Doubtful, see K. 111b)C MajorMilan?
K.  97K. 73m1770?Symphony #47 (Doubtful, see K. 73m)D MajorRome?
K.  98 1771Symphony (Doubtful)F MajorMilan?
K.  99K. 63a1769CassationB Flat MajorSalzburg
K. 100K. 62a1769Serenade No.1 (Cassation-Finalmusik) w/ March K. 62 (See K. 62a)D MajorSalzburg
K. 101 1776Serenade No.2F MajorSalzburg
K. 102 1775Finale of a SymphonyC MajorSalzburg
K. 103 176919 Minuets for Orchestra Salzburg
K. 104 17696 Minuets for Orchestra Salzburg
K. 105 17696 Minuets for Orchestra Salzburg
K. 106 1790Overture & 3 Contradanses Vienna
K. 107 17653 concertos after J.C. Bach London or The Hague
K. 108 1771“Regina Coeli”C MajorSalzburg
K. 109 1771“Litaniae de Beata Maria Virgine” (Lauretanae) Salzburg
K. 110 1771Symphony #12G MajorSalzburg
K. 111 1771Opera (Pastoral) “Ascanio in Alba, Serenata teatrale” Milan
K. 111b 1771?Symphony #46 (Doubtful, see K. 96)C MajorMilan?
K. 112 1771Symphony #13F MajorMilan
K. 113 1771Divertimento #1E Flat MajorMilan
K. 114 1771Symphony #14A MajorSalzburg
K. 115 1773Mass “Missa brevis”C MajorSalzburg
K. 116 1771Mass “Missa brevis”F MajorSalzburg
K. 117 1769OffertoryC MajorSalzburg
K. 118 1771Oratorio “La Betulia liberata” Italy or Salzburg
K. 119 1782Aria for Soprano “Der Liebe himmlisches Gefuehl” Vienna
K. 120 1771Finale of a SymphonyD MajorMilan
K. 121 1775Finale of a SymphonyD MajorSalzburg
K. 122 1770Minuet for OrchestraE Flat MajorBologna
K. 123 1770Contredanse for OrchestraB Flat MajorRome
K. 124 1772Symphony #15G MajorSalzburg
K. 125 1772“Litaniae de venerabili altaris sacramento” Salzburg
K. 126 1772Opera “Il sogno di Scipione” Serenata drammatica Salzburg
K. 127 1772Regina CoeliB Flat MajorSalzburg
K. 128 1772Symphony #16C MajorSalzburg
K. 129 1772Symphony #17G MajorSalzburg
K. 130 1772Symphony #18F MajorSalzburg
K. 131 1772Divertimento #2D MajorSalzburg
K. 132 1772Symphony #19E Flat MajorSalzburg
K. 133 1772Symphony #20D MajorSalzburg
K. 134 1772Symphony #21A MajorSalzburg
K. 135 1772Opera seria “Lucio Silla” Salzburg – Milan
K. 136 1772DivertimentoD MajorSalzburg
K. 137 1772DivertimentoB Flat MajorSalzburg
K. 138 1772DivertimentoF MajorSalzburg
K. 139 1768?Mass “Missa solemnis”C minor-MajorSalzburg
K. 140 1771/2Mass “Missa brevis” (Doubtful)G MajorSalzburg
K. 141 1769“Te Deum”C MajorSalzburg
K. 142  Tantum ergo (dubious)B Flat Major 
K. 143 1770Aria for Soprano “Ergo interest” Milan
K. 144 1772Sonata for Organ & Strings “Church”D MajorSalzburg
K. 145 1772Sonata for Organ & Strings “Church”F MajorSalzburg
K. 146 1779Aria for Soprano “Kommet her, ihr frechen Suender” Salzburg
K. 147 1772Song with Piano “Wie ungluecklich bin ich nit” Salzburg
K. 148 1772Song with Piano “O heiliges band” Salzburg
K. 149 1772Song with Piano “Die grossmuetige Gelassenheit” (Ich hab es laengst) Salzburg
K. 150 1772Song with Piano “Geheime Liebe” (Was ich in Gedanken kuesse) Salzburg
K. 151 1772Song with Piano “Die Zufriedenheit in niedrigen Stande” (Ich trachte nicht) Salzburg
K. 152 1775Canzonetta “Ridente la calma” Salzburg?
K. 153 1782Fugue for Piano (Fragment)E Flat MajorVienna
K. 154  Fugue for Piano (Fragment)G minor 
K. 154a  2 little Fugues for Piano or Organ (Fragment)  
K. 155 1772?Quartet for Strings #2D MajorBozen
K. 156 1772Quartet for Strings #3G MajorMilan
K. 157 1772/3Quartet for Strings #4C MajorMilan
K. 158 1773Quartet for Strings #5F MajorMilan
K. 159 1773Quartet for Strings #6B Flat MajorMilan
K. 160 1773Quartet for Strings #7E Flat MajorMilan
K. 161 1772Symphony (Overture to K. 126)D MajorSalzburg – Milan
K. 162 1773Symphony #22C MajorSalzburg
K. 163 1772Finale of the Symphony K. 161D MajorMilan
K. 164 17726 Minuets for Orchestra Salzburg
K. 165 1773Motet for Soprano “Exsultate, jubilate” Milan
K. 166 1773Divertimento #3E Flat MajorSalzburg
K. 167 1773Mass “Trinity”C MajorSalzburg
K. 168 1773Quartet for Strings #8F MajorVienna
K. 169 1773Quartet for Strings #9A MajorVienna
K. 170 1773Quartet for Strings #10C MajorVienna
K. 171 1773Quartet for Strings #11E Flat MajorVienna
K. 172 1773Quartet for Strings #12B Flat MajorVienna
K. 173 1773Quartet for Strings #13D minorVienna
K. 174 1773Quintet for StringsB Flat MajorSalzburg
K. 175 1773Concerto for Piano #5D MajorSalzburg
K. 176 177316 Minuets for Orchestra Salzburg
K. 177  Offertorium “Sub expositio venerabilli” (by Leopold Mozart) 
K. 178 1772Aria for Soprano “Ah, spiegarti, oh Dio” Salzburg
K. 179 177412 variations for PianoC MajorSalzburg
K. 180 17736 variations for PianoG MajorVienna
K. 181 1773Symphony #23D MajorSalzburg
K. 182 1773Symphony #24B Flat MajorSalzburg
K. 183 1773Symphony #25G minorSalzburg
K. 184 1773Symphony #26 (Overture)E Flat MajorSalzburg
K. 185 1773Serenade #3 “Finalmusik”D MajorVienna
K. 186 1773Divertimento #4B Flat MajorMilan
K. 187 1773?Divertimento #5C MajorSalzburg?
K. 188 1776Divertimento #6C MajorSalzburg
K. 189 1773March for OrchestraD MajorVienna
K. 190 1773Concertone for 2 Violins & OrchestraC MajorSalzburg
K. 191 1774Bassoon ConcertoB Flat MajorSalzburg
K. 192 1774Mass “Missa brevis”F MajorSalzburg
K. 193 1774Dixit & MagnificatC MajorSalzburg
K. 194 1774Mass “Missa brevis”D MajorSalzburg
K. 195 1774Litaniae LauretanaeD MajorSalzburg
K. 196 1774/5Opera buffa “La finta giardiniera” Salzburg – Munich
K. 196e 1775DivertimentoE Flat MajorMunich
K. 196f 1775DivertimentoB Flat MajorMunich
K. 197  Tantum ergo (dubious)  
K. 198 1773Offertorium “Sub tuum praesidium” Milan
K. 199 1773Symphony #27G MajorSalzburg
K. 200 1773Symphony #28C MajorSalzburg
K. 201 1774Symphony #29A MajorSalzburg
K. 202 1774Symphony #30D MajorSalzburg
K. 203 1774Serenade #4D MajorSalzburg
K. 204 1775Serenade #5D MajorSalzburg
K. 205 1773Divertimento #7D MajorVienna
K. 206 1774March (Idomeneo)D MajorVienna
K. 207 1775Concerto for Violin #1B Flat MajorSalzburg
K. 208 1775Opera “Il re pastore, dramma per musica” Salzburg
K. 209 1775Aria for tenor “Si mostra la Sorte” Salzburg
K. 210 1775Aria for tenor “Con ossequio, con rispetto” Salzburg
K. 211 1775Concerto for Violin #2D MajorSalzburg
K. 212 1775Sonata for Organ & Strings “Church”B Flat MajorSalzburg
K. 213 1775Divertimento #8F MajorSalzburg
K. 214 1775March for OrchestraC MajorSalzburg
K. 215 1775March for OrchestraD MajorSalzburg
K. 216 1775Concerto for Violin #3G MajorSalzburg
K. 217 1775Aria for Soprano “Voi avete un cor fedele” Salzburg
K. 218 1775Concerto for Violin #4D MajorSalzburg
K. 219 1775Concerto for Violin #5A MajorSalzburg
K. 220 1775Mass “Missa brevis”C MajorMunich
K. 221 1771KyrieC MajorSalzburg
K. 222 1775Offertorium de tempore “Misericordias Domini”D minorMunich
K. 223 1773Ossana (Fragment)C Major 
K. 224 1776Sonata for Organ & Strings “Church”F MajorSalzburg
K. 225 1776Sonata for Organ & Strings “Church”A MajorSalzburg
K. 226  Canon “O Schwester traut dem amor nicht” (Spurious) 
K. 227  Canon “O wunderschoen ist Gottes Erde” – Byrd (Spurious) 
K. 228 1787Double Canon “Ach, zu kurz” Vienna
K. 229 1782Canon “Sie ist dahin” Vienna
K. 230 1782Canon “Selig, selig alle” Vienna
K. 231 1782Canon “Leck mich im Arsch” Vienna
K. 232 1787Canon “Lieber Freistaedtler, lieber Gaulimauli” Vienna
K. 233 1782Canon “Leck mir am Arsch fein recht” Vienna
K. 234 1782Canon “Bei der Hitz” Vienna
K. 235 1782Canon for Piano (P. E. Bach) Vienna
K. 236 1790Andantino for PianoE Flat MajorVienna
K. 237 1774March for OrchestraD MajorSalzburg
K. 238 1776Concerto for Piano #6B Flat MajorSalzburg
K. 239 1776Serenade #6 for 2 OrchestrasD MajorSalzburg
K. 240 1776Divertimento #9B Flat MajorSalzburg
K. 241 1776Sonata for Organ & Strings “Church”G MajorSalzburg
K. 242 1776Concerto for 3 Pianos #7F MajorSalzburg
K. 243 1776Litaniae de venerabili altaris sacramento Salzburg
K. 244 1776Sonata for Organ & Strings “Church”F MajorSalzburg
K. 245 1776Sonata for Organ & Strings “Church”D MajorSalzburg
K. 246 1776Concerto for Piano #8C MajorSalzburg
K. 247 1776Divertimento #10F MajorSalzburg
K. 248 1776March for OrchestraF MajorSalzburg
K. 249 1776March (for “Haffner” Serenade)D MajorSalzburg
K. 250 1776Serenade #7 “Haffner”D MajorSalzburg
K. 251 1776Divertimento #11D MajorSalzburg
K. 252 1776Divertimento #12E Flat MajorSalzburg
K. 253 1776Divertimento #13F MajorSalzburg
K. 254 1776Divertimento (Trio for Piano, Violin, Cello)B Flat MajorSalzburg
K. 255 1776Recitative & Aria for Alto “Ombra felice” Salzburg
K. 256 1776Aria for Tenor “Clarice cara mia sposa” Salzburg
K. 257 1776Mass “Credo”C MajorSalzburg
K. 258 1776Mass (Missa brevis) “Spaur”C MajorSalzburg
K. 259 1776Mass (Missa brevis) “Organ Solo”C MajorSalzburg
K. 260 1776Offertorium “Venite, Populi” Salzburg
K. 261 1776Adagio for the Violin Concerto, K. 219E MajorSalzburg
K. 262 1776Mass (Missa) “Longa”C MajorSalzburg
K. 263 1776Sonata for Organ & Strings “Church”C MajorSalzburg
K. 264 17789 Variations for Piano “Lison Dormait” Paris
K. 265 177812 Variations for Piano “Ah, vous dirai-je, maman” Paris
K. 266 1777Trio (Nachtmusik) for 2 Violins & BassB Flat MajorSalzburg
K. 266 17774 Contredanses Salzburg
K. 268 1780?Concerto for Violin No.6 (Doubtful)E Flat MajorSalzburg – Munich
K. 269 1776Rondo concertante for Violin & OrchestraB Flat MajorSalzburg
K. 270 1777Divertimento #14B Flat MajorSalzburg
K. 271 1777Concerto for Piano #9 “Jeune homme”E Flat MajorSalzburg
K. 271a 1777?Concerto for Violin No.7 (Doubtful)D MajorSalzburg
K. 272 1777Recitative & Aria for Soprano “Ah, lo previdi” Salzburg
K. 273 1777Gradual “Sancta Maria” Salzburg
K. 274 1777Sonata for Organ & Strings “Church”G MajorSalzburg
K. 275 1777Mass “Missa brevis”B Flat MajorSalzburg
K. 276 1779“Regina Coeli”C MajorSalzburg
K. 277 1777Offertory “Alma Dei creatoris” Salzburg
K. 278 1777Sonata for Organ & Strings “Church”C MajorSalzburg
K. 279 1774Sonata for PianoC MajorSalzburg
K. 280 1774Sonata for PianoF MajorSalzburg
K. 281 1774Sonata for PianoB Flat MajorSalzburg
K. 282 1774Sonata for PianoE Flat MajorSalzburg
K. 283 1774Sonata for PianoG MajorSalzburg
K. 284 1775Sonata for PianoD MajorMunich
K. 285 1777Quartet for Flute & StringsD MajorMannheim
K. 285a 1778Quartet for Flute & Strings (lost)G MajorMannheim
K. 285b 1778Quartet for Flute & StringsC MajorMannheim
K. 286 1776/7Notturno (Serenade #8) for 4 OrchestrasD MajorSalzburg
K. 287 1777Divertimento #15B Flat MajorSalzburg
K. 288 1777DivertimentoF MajorSalzburg
K. 289 1777Divertimento #16E Flat MajorSalzburg
K. 290 1773March for 2 Horns & StringsD MajorVienna
K. 291  Fugue for Orchestra (by Michael Haydn)  
K. 292K. 196c1775Sonata for Bassoon & CelloB Flat MajorMunich
K. 293 1783Concerto for Oboe (Fragment)F MajorVienna
K. 294 1778Recitative & Aria for Soprano “Alcandro, lo confesso” Mannheim
K. 295 1778Aria for Tenor “Se al labbro mio non credi” Mannheim
K. 296 1778Sonata for Piano & ViolinC MajorMannheim
K. 297 1778Symphony #31 “Paris”D MajorParis
K. 297a 1778(App. 1) 8 numbers to a Miserere by Holzbauer (lost) Paris
K. 297b 1778(App. 9) Sinfonia concertanteE Flat MajorParis
K. 298 1778Quartet for Flute & StringsA MajorParis
K. 299 1778Concerto for Flute & HarpC MajorParis
K. 299b 1778(App. 10) Ballet Music “Les petits riens” Paris
K. 300 1778Gavotte for OrchestraB Flat MajorParis
K. 301 1778Sonata for Piano & ViolinG MajorMannheim
K. 302 1778Sonata for Piano & ViolinE Flat MajorMannheim
K. 303 1778Sonata for Piano & ViolinC MajorMannheim
K. 304 1778Sonata for Piano & ViolinE minorParis
K. 305 1778Sonata for Piano & ViolinA MajorMannheim
K. 306 1778Sonata for Piano & ViolinD MajorParis
K. 307 1777Arietta “Oiseaux, si tous les ans” Mannheim
K. 308 1778Arietta “Dans un bois solitaire” Mannheim
K. 309 1777Sonata for PianoC MajorMannheim
K. 310 1778Sonata for PianoA minorParis
K. 311 1777Sonata No. 8 for PianoD MajorMannheim
K. 311a 1778(App. 8) Overture (Doubtful)B Flat MajorParis
K. 312 1774Allegro of a Piano SonataG minorSalzburg
K. 313 1778Concerto for FluteG MajorMannheim
K. 314 1778Concerto for Flute (or Oboe)D MajorMannheim
K. 315 1778Andante for Flute & OrchestraC MajorMannheim
K. 315a 17798 Minuets Salzburg
K. 316 1778Recitative & Aria for Soprano “Popoli di Tessaglia” Paris
K. 317 1779Mass “Coronation”C MajorSalzburg
K. 318 1779Symphony #32 (Overture)G MajorSalzburg
K. 319 1779Symphony #33B Flat MajorSalzburg
K. 320 1779Serenade #9 “Post Horn”D MajorSalzburg
K. 321 1779“Vesperae de Dominica”C MajorSalzburg
K. 322 1778Kyrie (Fragment)E Flat MajorMannheim
K. 323 1779Kyrie (Fragment)C MajorSalzburg
K. 324 1779Hymn “Salus infirmorum” (Doubtful) ?
K. 325 1779Hymn “Sancta Maria, ora pro nobis” (Doubtful) ?
K. 326 1771Hymn “Justum deduxit Dominus” Salzburg
K. 327  Hymn “Adoramus te” (by Gasparini) 
K. 328 1779Sonata for Organ & Strings “Church”C MajorSalzburg
K. 329 1779Sonata for Organ & Strings “Church”C MajorSalzburg
K. 330 1778Sonata No. 10 for PianoC MajorParis
K. 331 1778Sonata No. 11 for Piano “Alla Turca” Turkish MarchA MajorParis
K. 332 1778Sonata No. 12 for PianoF MajorParis
K. 333 1778Sonata No. 13 for PianoB Flat MajorParis
K. 334 1779Divertimento #17D MajorSalzburg
K. 335 17792 Marches for OrchestraD MajorSalzburg
K. 336 1780Sonata for Organ & Strings “Church”C MajorSalzburg
K. 337 1780Mass “Missa solemnis”C MajorSalzburg
K. 338 1780Symphony #34C MajorSalzburg
K. 339 1780Vesperae solemnes de confessoreC MajorSalzburg
K. 340 1780Kyrie (lost; doubious)  
K. 341 1781KyrieD minorMunich
K. 342  Offertorium “Benedicite angeli” (by Leopold Mozart) 
K. 343 1779?2 German Church songs Salzburg
K. 344 1779Opera (Singspiel) “Zaïde” (incomplete) Salzburg
K. 345 1779Opera – Choruses & Interludes for “Koenig Thamos” Salzburg
K. 346 1783Notturno “Luci care, luci belle” for 3 Voices with 3 Basset HornsVienna
K. 347 1782Canon “Lasst uns ziehn” Vienna
K. 348 1782Canon “V’amo di core teneramente” Vienna
K. 349 1780/1Song with Piano, Die Zufriedenheit “Was frag ich” Munich
K. 350  Song with Piano “Schlafe mein Prinzchen” (by Bernhard Flies) 
K. 351 1780/1Song with Mandolin “Komm, liebe Zither” Munich
K. 352 17818 Variations for Piano “Les Mariages samnites” Vienna
K. 353 177812 Variations for Piano “La belle Françoise” Paris
K. 354 177812 Variations for Piano “Je suis Lindor” Paris
K. 355 1790Minuet for PianoD MajorVienna
K. 356 1791Adagio for Glass harmonicaC MajorVienna
K. 357 1786Piano Sonata for Four Hands (Fragment)G MajorVienna
K. 358 1774Piano Sonata for Four HandsB Flat MajorSalzburg
K. 359 178112 Variations for Piano & Violin “La Bergére Celimene” Vienna
K. 360 17816 Variations for Piano & Violin “Hélas, j’ai perdu mon amant” Vienna
K. 361 1781Serenade #10 for WindsB Flat MajorMunich – Vienna
K. 362 1780/1March (Idomeneo)C MajorMunich?
K. 363 17803 Minuets Salzburg
K. 364 1779Sinfonia concertante for Violin, Viola & OrchestraE Flat MajorSalzburg
K. 365 1779Concerto for 2 Pianos #10E Flat MajorSalzburg
K. 366 1780/1Opera seria “Idomeneo, re di Creta” Salzburg – Munich
K. 367 1781Ballet Music to Idomeneo Munich
K. 368 1781Recitative & Aria for Soprano “Ma, che vi fece, o stelle” Munich
K. 369 1781Scena & Aria for Soprano “Misera, dove son!” Munich
K. 370 1781Quartet for Oboe & StringsF MajorMunich
K. 371 1781Rondo for Horn & Orchestra (sketch)E Flat MajorVienna
K. 372 1781Allegro from a Sonata for Piano & Violin (Fragment)B Flat MajorVienna
K. 373 1781Rondo for a Violin ConcertoC MajorVienna
K. 374 1781Recitative & Aria for Soprano “Or che il cielo” Vienna
K. 375 1781Serenade #11 for WindsE Flat MajorVienna
K. 376 1781Sonata for Piano & ViolinF MajorVienna
K. 377 1781Sonata for Piano & ViolinF MajorVienna
K. 378 1779Sonata for Piano & ViolinB Flat MajorSalzburg
K. 379 1781Sonata for Piano & ViolinG MajorVienna
K. 380 1781Sonata for Piano & ViolinE Flat MajorVienna
K. 381 1772Piano Sonata for 4 handsD MajorSalzburg?
K. 382 1782Rondo for Piano & OrchestraD MajorVienna
K. 383 1782Aria for Soprano “Nehmt meinen Dank” Vienna
K. 384 1781/2Opera (Singspiel) “Die Entführung aus dem Serail” Vienna
K. 385 1782Symphony #35 “Haffner”D MajorVienna
K. 386 1782Rondo for Piano & OrchestraA MajorVienna
K. 386d 1782(App. 25) Recitative “O Calpe” (Fragment)Vienna
K. 387 1782Quartet for Strings #14G MajorVienna
K. 388 1782Serenade #12 for WindsC minorVienna
K. 389 1782Duet “Welch aengstliches Beben” (Die Entführung) Vienna
K. 390 1780Song with Piano “Ich wuerd auf meinem Pfad” Salzburg
K. 391 1780Song with Piano “Sei du mein Trost” Salzburg
K. 392 1780Song with Piano “Verdankt sei es dem Glanz” Salzburg
K. 393 1782“Solfeggi” for Soprano Vienna
K. 394 1782Fantasia & Fugue for PianoC MajorVienna
K. 395 1778Capriccio for PianoC MajorParis
K. 396 1782Adagio for Piano & Violin (Fragment)C minorVienna
K. 397 1782Fantasia for PianoD minorVienna
K. 398 17836 Variations for Piano “Salve tu, Domine” Vienna
K. 399 1782Suite for PianoC MajorVienna
K. 400 1781Allegro of a Sonata for PianoB Flat MajorVienna
K. 401 1782Fugue for PianoG minorVienna
K. 402 1782Sonata for Piano & Violin (Fragment)A MajorVienna
K. 403 1782Sonata for Piano & Violin (Fragment)C MajorVienna
K. 404 1782Andante & Allegretto for Piano & Violin (Fragment)C MajorVienna
K. 404a 17826 Preludes to Fugues by J.S. & W.F. Bach for String Trio Vienna
K. 405 17825 Fugues by Bach arranged for String Quartet Vienna
K. 406 1787Quintet for Strings arranged from K. 388C minorVienna
K. 407 1782Quintet for Horn & StringsE Flat MajorVienna
K. 408 17823 Marches for Orchestra Vienna
K. 409 1782Minuet to a SymohonyC MajorVienna
K. 410 1783Adagio for 2 Basset Horns & BassoonF MajorVienna
K. 411 1783Adagio for 2 Clarinets & 3 Basset HornsF MajorVienna
K. 412 1782Concerto for HornD MajorVienna
K. 413 1782/3Concerto for Piano #11F MajorVienna
K. 414 1782Concerto for Piano #12A MajorVienna
K. 415 1782/3Concerto for Piano #13C MajorVienna
K. 416 1783Scena & Ronda for Soprano “Mia speranza adorata” Vienna
K. 417 1783Concerto for HornE Flat MajorVienna
K. 418 1783Aria for Soprano “Vorrei spiegarvi, oh Dio” Vienna
K. 419 1783Aria for Soprano “No, no, che non sei capace” Vienna
K. 420 1783Aria for Tenor “Per pieta, non ricercate” Vienna
K. 421 1783Quartet for Strings #15D minorVienna
K. 422 1783Opera buffa “L’oca del Cairo” (Fragment) Salzburg
K. 423 1783Duo for Violin & ViolaG MajorSalzburg
K. 424 1783Duo for Violin & ViolaB Flat MajorSalzburg
K. 425 1783Symphony #36C MajorLinz
K. 426 1783Fugue for 2 pianosC minorVienna
K. 427 1782/3MassC minorVienna
K. 428 1783Quartet for Strings #16E Flat MajorVienna
K. 429 1783Cantata “Dir, Seele des Weltalls” Vienna
K. 429a 1783Cantata “Dir, Seele des Weltalls” with Piano Vienna
K. 430 1783Opera buffa “Lo sposo deluso” (Fragment) Salzburg
K. 431 1783Recitative & Aria for Tenor “Misoro! o sogno!” Vienna
K. 432 1783Recitative & Aria for Bass “Cosí dunque tradisci” Vienna
K. 433 1783Arietta for Bass “Maenner suchen stets” Vienna
K. 434 1783Terzetto “Del gran regno delle Amazoni” Salzburg
K. 435 1783Aria for Tenor “Muesst ich auch” Vienna
K. 436 1783Notturno for 2 Sopranos & Bass “Ecco quel fiero istante” Vienna
K. 437 1783Notturno for 2 Sopranos & Bass “Mi lagnero tacendo” Vienna
K. 438 1783Notturno for 3 Voices “Se lontan ben mio, tu sei” Vienna
K. 439 1783Notturno for 2 Sopranos & Bass “Due pupille amabile” Vienna
K. 440 1782Aria for Soprano “In te spero o sposo” Vienna
K. 441 1783Terzetto “Liebes Mandel, wo is’s Bandel” Vienna
K. 442 1783Trio for Piano, Violin & Cello (incomplete)D minorVienna
K. 443 1782Fugue in 3 vocal parts (Fragment) Vienna
K. 444 1783Introduction to a Symphony (was #37) of Michael HaydnG MajorLinz
K. 445 1779March for OrchestraD MajorSalzburg
K. 446 1783Music to a Pantomime (Fragment) Vienna
K. 447 1783Concerto for HornE Flat MajorVienna
K. 448 1781Sonata for 2 PianosD MajorVienna
K. 449 1784Concerto for Piano #14E Flat MajorVienna
K. 450 1784Concerto for Piano #15B Flat MajorVienna
K. 451 1784Concerto for Piano #16D MajorVienna
K. 452 1784Quintet for Piano & WindsE MajorVienna
K. 453 1784Concerto for Piano #17G MajorVienna
K. 454 1784Sonata for Piano & ViolinB Flat MajorVienna
K. 455 178410 Variations for Piano “Unser dummer Poebel meint” Vienna
K. 456 1784Concerto for Piano #18B Flat MajorVienna
K. 457 1784Sonata for PianoC minorVienna
K. 458 1784Quartet for Strings #17 “Hunt”B Flat MajorVienna
K. 459 1784Concerto for Piano #19F MajorVienna
K. 460 17848 Variations for Piano “Come un agnello” Vienna
K. 461 17846 Minuets for Orchestra Vienna
K. 462 17846 Contredanses for Orchestra Vienna
K. 463 17842 Contredanses with minuets for Orchestra Vienna
K. 464 1785Quartet for Strings #18A MajorVienna
K. 465 1785Quartet for Strings #19 “Dissonant”C MajorVienna
K. 466 1785Concerto for Piano #20D minorVienna
K. 467 1785Concerto for Piano #21C MajorVienna
K. 468 1785Song with Piano “Die ihr einem neuen Grade” Vienna
K. 469 1785Oratorio “Davidde penitente” Vienna
K. 470 1785Andante to a Violin Concerto of Viotti (lost) Vienna
K. 471 1785Cantata “Die Maurerfreude” Vienna
K. 472 1785Song with Piano “Ihr Maedchen, flieht” Vienna
K. 473 1785Song with Piano “Wie Sanft, wie ruhig” Vienna
K. 474 1785Song with Piano “Der Reiche Tor” Vienna
K. 475 1785Fantasia for PianoC minorVienna
K. 476 1785Song with Piano “Das Veilchen” Vienna
K. 477 1785Maurerische Trauermusik Vienna
K. 478 1785Quartet for Piano & StringsG minorVienna
K. 479 1785Quartet “Dite almeno” Vienna
K. 480 1785Terzet “Mandina amabile” Vienna
K. 481 1785Sonata for Piano & ViolinE Flat MajorVienna
K. 482 1785Concerto for Piano #22E Flat MajorVienna
K. 483 1785Song with Chorus “Zerfliesset heut’, geliebte Brueder” Vienna
K. 484 1785Chorus “Ihr unsre neuen Leiter” Vienna
K. 485 1786Rondo for PianoD MajorVienna
K. 486 1786Opera (Singspiel) “Der Schauspieldirektor” Vienna
K. 486a 1778Recitative & Aria for Soprano “Basta, vincesti” Mannheim
K. 487 178612 Duets for 2 Horns (Basset?) Vienna
K. 488 1786Concerto for Piano #23A MajorVienna
K. 489 1786Duet for Soprano & Tenor “Spiegarti, oh Dio, non posso” Vienna
K. 490 1786Scena & Rondo for Soprano “Non piu, tutto” Vienna
K. 491 1786Concerto for Piano #24C minorVienna
K. 492 1785/6Opera buffa “Le nozze di Figaro” Vienna
K. 493 1786Quartet for Piano & StringsE Flat MajorVienna
K. 494 1786Rondo for PianoF MajorVienna
K. 495 1786Concerto for HornE Flat MajorVienna
K. 496 1786Trio for Piano, Violin & CelloG MajorVienna
K. 497 1786Piano Sonata for 4 HandsF MajorVienna
K. 498 1786Trio for Piano, Clarinet & ViolaE Flat MajorVienna
K. 498a 1786Sonata for Piano (Fragment)B Flat MajorVienna
K. 499 1786Quartet for Strings #20D MajorVienna
K. 500 178612 Variations for PianoB Flat MajorVienna
K. 501 1786Andante with 5 Variations for Piano DuetG MajorVienna
K. 502 1786Trio for Piano, Violin & CelloB Flat MajorVienna
K. 503 1786Concerto for Piano #25C MajorVienna
K. 504 1786Symphony #38 “Prague”D MajorVienna
K. 505 1786Scena & Rondo for Soprano “Ch’io mi scordi di te” Vienna
K. 506 1786?Song with Piano, Lied der Freiheit, “Wer unter eines Maedchens Hand” Vienna
K. 507 1786Canon “Heiterkeit und Leichtes Blut” Vienna
K. 508 1786Canon “Auf das Wohl aller Freunde” Vienna
K. 509 17876 German Dances for Orchestra Prague
K. 510 17879 Contredanses (Doubtful)  
K. 511 1787Rondo for PianoA minorVienna
K. 512 1787Recitative & Aria for Bass “Alcandro, lo confesso” Vienna
K. 513 1787Aria for Bass “Mentre ti lascio” Vienna
K. 514K. 396b1791Rondo for Horn & Orchestra (Fragment) Vienna
K. 514a 1787Quintet for Strings (Fragment)B Flat MajorVienna
K. 515 1787Quintet for StringsC MajorVienna
K. 516 1787Quintet for StringsG minorVienna
K. 517 1787Song with Piano, Die Alte, “Zu meiner Zeit” Vienna
K. 518 1787Song with Piano “Sobald Damoetas” Vienna
K. 519 1787Song with Piano “das Lied der Trennung, Die Engel Gottes weinen” Vienna
K. 520 1787Song with Piano “Erzeugt von heisser Phantasie” Vienna
K. 521 1787Piano Sonata for 4 HandsC MajorVienna
K. 522 1787Divertimento for String Quartet & 2 Horns “Ein musikalischer Spass”F MajorVienna
K. 523 1787Song with Piano “Abend ist’s” Vienna
K. 524 1787Song with Piano “An Chloe” Vienna
K. 525 1787Serenade for String Quartet & Bass “Eine kleine Nachtmusik”G MajorVienna
K. 526 1787Sonata for Piano & ViolinA MajorVienna
K. 527 1787Opera buffa “Don Giovanni” Prague
K. 528 1787Scena for Soprano “Belle mia fiamma” Prague
K. 529 1787Song with Piano “Es war einmal” Prague
K. 530 1787Song with Piano “Wo bist du, Bild?” Prague
K. 531 1787Song with Piano “Die kleine Spinnerin, Was spinnst du?” Vienna
K. 532 1787Terzetto “Grazie agl’inganni tuoi” (sketch) Vienna
K. 533 1788Allegro & Andante for PianoF MajorVienna
K. 534 1788Contredanse for Orchestra Vienna
K. 535 1788Contredanse “La Battaille” for OrchestraVienna
K. 535a 17883 Contredanses for Orchestra Vienna
K. 536 17886 German Dances for Orchestra Vienna
K. 537 1788Concerto for Piano #26 “Coronation”D MajorVienna
K. 538 1788Aria for Soprano “Ah se in ciel” Vienna
K. 539 1788Song “Ich moechte wohl” Vienna
K. 540 1788Adagio for PianoB minorVienna
K. 541 1788Arietta for Bass “Un bacio di mano” Vienna
K. 542 1788Trio for Piano, Violin & CelloE MajorVienna
K. 543 1788Symphony #39E Flat MajorVienna
K. 544 1788March “Ein kleiner Marsch” (lost)D MajorVienna
K. 545 1788Sonata No. 16 for Piano “Sonata facile”C MajorVienna
K. 546 1788Adagio & Fugue for Strings (originally for 2 Pianos)C minorVienna
K. 547 1788Sonatina for Piano & ViolinF MajorVienna
K. 547a 1788Sonata for PianoF MajorVienna
K. 548 1788Trio for Piano, Violin & CelloC MajorVienna
K. 549 1788Canzonetta for 2 Sopranos & Bass “Piu non si trovano” Vienna
K. 550 1788Symphony #40G minorVienna
K. 551 1788Symphony #41 “Jupiter”C MajorVienna
K. 552 1788Song with Piano “Beim Auszug in das feld, Dem hohen Kaiser-Worter treu” Vienna
K. 553 1788Canon “Alleluja” Vienna
K. 554 1788Canon “Ave Maria” Vienna
K. 555 1788Canon “Lacrimoso son io” Vienna
K. 556 1788Canon “G’rechtelt’s enk” Vienna
K. 557 1788Canon “Nascoso e il mio sol” Vienna
K. 558 1788Canon “Gehn ma in’n Prada” Vienna
K. 559 1788Canon “Difficile lectu mihi” Vienna
K. 560 1788Canons “O du eselhafter Martin” – “O du eselhafter Peierl” Vienna
K. 561 1788Canon “Bona nox, bist a rechta Ox” Vienna
K. 562 1788Canon “Caro, bell’idol mio” Vienna
K. 562eK. A 661788Trio for Violin, Viola & Cello (Fragment, see K. A66)G MajorVienna
K. 563 1788Divertimento for String TrioE Flat MajorVienna
K. 564 1788Trio for Piano, Violin & CelloG MajorVienna
K. 565 17882 Contredanses for Orchestra Vienna
K. 566 1788Instrumentation of Handel’s “Acis & Galatea” Vienna
K. 567 17886 German Dances for Orchestra Vienna
K. 568 178812 Minuets for Orchestra Vienna
K. 569 1789Aria “Ohne Zwang” (lost) Vienna
K. 570 1789Sonata No. 17 for PianoB Flat MajorVienna
K. 571 17896 German Dances for Orchestra Vienna
K. 571a 1789Comic Quartet “Caro mio, Druck und Schluck” Vienna
K. 572 1789Instrumentation of Handel’s “The Messiah” Vienna
K. 573 17899 Variations for Piano (Duport)D MajorPotsdam
K. 574 1789Gigue for PianoG minorLeipzig
K. 575 1789Quartet for Strings #21D MajorVienna
K. 576 1789Sonata for PianoD MajorVienna
K. 577 1789Rondo for Soprano “Al desio” Vienna
K. 578 1789Aria for Soprano “Alma grande” Vienna
K. 579 1789Aria for Soprano “Un moto di gioia” Vienna
K. 580 1789Aria for Soprano “Schon lacht der holde Fruehling” Vienna
K. 581 1789Quintet for Clarinet & StringsA MajorVienna
K. 582 1789Aria for Soprano “Chi sa, chi sa, qual sia” Vienna
K. 583 1789Aria for Soprano “Vado, ma dove?” Vienna
K. 584 1789Aria for Bass “Rivolgete a lui lo sguardo” Vienna
K. 585 178912 Minuets for Orchestra Vienna
K. 586 178912 German Dances for Orchestra Vienna
K. 587 1789Contredanse for Orchestra Vienna
K. 588 1790Opera buffa “Cosí fan tutte” Vienna
K. 589 1790Quartet for Strings #22B Flat MajorVienna
K. 590 1790Quartet for Strings #23F MajorVienna
K. 591 1790Instrumentation of Handel’s “Alexander’s Feast” Vienna
K. 592 1790Instrumentation of Handel’s “Ode to Saint Cecilia” Vienna
K. 593 1790Quintet for StringsD MajorVienna
K. 594 1790Adagio & Allegro for Mechanical OrganF minorFrankfurt – Vienna
K. 595 1791Concerto for Piano #27B Flat MajorVienna
K. 596 1791Song with Piano “Komm, lieber Mai” Vienna
K. 597 1791Song with Piano “Erwacht zum neuen Leben” Vienna
K. 598 1791Song with Piano “Wir Kinder” Vienna
K. 599 17916 Minuets for Orchestra Vienna
K. 600 17916 German Dances for Orchestra Vienna
K. 601 17914 Minuets for Orchestra Vienna
K. 602 17914 German Dances for Orchestra Vienna
K. 603 17912 Contredanses for Orchestra Vienna
K. 604 17912 Minuets for Orchestra Vienna
K. 605 17913 German Dances for Orchestra Vienna
K. 606 17916 German Dances for Orchestra Vienna
K. 607 1791Contredanse for Orchestra Vienna
K. 608 1791Fantasia for a Mechanical OrganF minorVienna
K. 609 17915 Contredanses for Orchestra Vienna
K. 610 1791Contredanse for Orchestra Vienna
K. 611 1791A German Dance Vienna
K. 612 1791Aria for Bass “Per questa bella mano” Vienna
K. 613 17916 Variations for Piano “Ein Weib ist das herrlichste Ding” Vienna
K. 614 1791Quintet for StringsE Flat MajorVienna
K. 615 1791Chorus “Viviamo felici” (lost)Vienna
K. 616 1791Andante for a Small Mechanical OrganF MajorVienna
K. 617 1791Adagio & Rondo for Glass Harmonica, Flute, Oboe, Viola & CelloC minorVienna
K. 618 1791Motet “Ave, verum corpus” Baden
K. 619 1791Cantata “Die ihr des unermesslichen Weltalls” Vienna
K. 620 1791Opera (Grosse Oper) “Die Zauberfloete” Vienna
K. 621 1791Opera seria “La clemenza di Tito” Vienna – Prague
K. 622 1791Concerto for ClarinetA MajorVienna
K. 623 1791Cantata “Eine kleine Freimaurer Kantata” Vienna
K. 624K. 626a1768-1791Cadenzas to Piano Concertos K. 40i, 107/1, 175, 238, 246, 271, 365, 413-415, 449-451, 453, 456, 459, 466, 488 & 595  
K. 625 1790Comic duet “Nun liebes Weibchen” Vienna
K. 626 1791Requiem Mass Vienna
K. A 66 1788Trio for Violin, Viola & Cello (Fragment, see K. 562e)G MajorVienna
K. A214K. 45b1768Symphony #55 (See K. 45b)B Flat MajorVienna
K. A221K. 45a1768Symphony #7a “Alte Lambacher” (See K. 45a)G MajorVienna
K. A223K. 19a1765Symphony (See K. 19a)F MajorLondon

Bình luận

To Top ↑