MOZART MUSIC SCHOOL

(028) 3993 0333 - 0918 13 53 63

Drum

Clip diễn tập trên bộ Trống điện tử đang có tại Trường âm nhạc Mozart
rất nhỏ gọn, âm thanh hay và cũng có thể đeo headphone để tập
(không làm ồn hàng xóm xung quanh)

————————————————————————

Chương trình giảng dạy Bộ môn Trống – Drum kit
tại Trường âm nhạc Mozart – Mozart Music School (MMS)

Chương trình Quốc tế London College of Music (LCM)

Từ trình độ Sơ cấp (Step) sang trình độ Trung cấp (Grade) qua trình độ Trên Trung cấp (Diploma) đến Cao đẳng (Associate) qua Đại học (Licenciate) rồi lên Cao học (Fellowship)

Grade 1 and 2
Giáo trình LCM Drum kit Handbook – Grade 1&2
LCM là từ viết tắt của London College of Music – là một trong
những trường âm nhạc lớn và lâu đời nhất nước Anh, được
thành lập từ năm 1887.
Đến năm 1992, LCM trở thành một phân khoa chuyên ngành
nghệ thuật của University of West London.

 

Bình luận

To Top ↑