MOZART MUSIC SCHOOL

(028) 3993 0333 - 0918 13 53 63

Guitar

Chương trình giảng dạy Bộ môn Guitar tại Trường âm nhạc Mozart:

Chương trình Quốc tế – Giáo trình Guitar LCM (London College of Music)

Được chia thành các giai đoạn như sau:

1. Initial Stage – Nhập môn

2. Preliminary Grade – Sơ cấp

3. Grades 1 to 8 – Cấp 1 đến 8 (Trung cấp) 


1. Initial Stage : Nhập môn với đàn Guitar

– Video Clip theo giáo trình Initial Stage (Nhập môn)

– Thang điểm cho phần thi ở trình độ Initial Stage:

– Fingerboard Knowledge – 25 điểm

– Performance – 75 điểm

Điểm thi đạt từ :

100 – 85 điểm: Xếp loại Xuất sắc – Distinction.

75 – 84.5 điểm: Xếp loại Giỏi – Merit.

65 – 74.5 điểm: Đủ điểm Đậu – Pass.


2. Preliminary Grade – Trình độ Sơ cấp

– Video Clip theo giáo trình Preliminary Grade (Sơ cấp)

– Thang điểm cho phần thi ở trình độ Preliminary Grade:

– Fingerboard Knowledge – 15 điểm

– Performance – 75 điểm

– Aural Assessment – 10 điểm

Điểm thi đạt từ :

100 – 85 điểm: Xếp loại Xuất sắc – Distinction.

75 – 84.5 điểm: Xếp loại Giỏi – Merit.

65 – 74.5 điểm: Đủ điểm Đậu – Pass.


 3. Grade 1 – Cấp 1

– File âm thanh theo sách


3. Grade 2 – Cấp 2

– File âm thanh theo sách


 

 


 3. Grade 7 – Cấp 7

Giáo trình Acoustic Guitar Grade 7

– File âm thanh theo sách

Các bài viết liên quan:

– Học Guitar dễ mà khó

 

Bình luận

To Top ↑