MOZART MUSIC SCHOOL

(028) 3993 0333 - 0918 13 53 63

Lớp Thanh nhạc

Thời gian mỗi khóa học3 tháng
Số buổi học2 buồi / tuần
Thời gian mỗi buổi học60 phút
Để biết thêm chi tiết xin liên hệ điện thoại hoặc tốt nhất là nên trực tiếp đến phòng tư vấn để lấy thêm thông tin mới nhất về các khóa học, chương trình học… thứ nữa là còn có thể tận mắt xem hay dự thính một lớp đang học để biết được  học với Mozart thật hiệu quả nhưng vẫn vui và thoải mái như thế nào…

Xem thêm:

Mối thâm giao giữa Thanh Nhạc và Khí nhạc

Bình luận

To Top ↑