MOZART MUSIC SCHOOL

(028) 3993 0333 - 0918 13 53 63

Organ

Chương trình giảng dạy Bộ môn Electronic Keyboard (Organ)
tại Trường âm nhạc Mozart – Mozart Music School (MMS)

Chương trình Quốc tế London College of Music (LCM)

Từ trình độ Sơ cấp (Step) sang trình độ Trung cấp (Grade) qua trình độ Trên Trung cấp (Diploma) đến Cao đẳng (Associate) qua Đại học (Licenciate) rồi lên Cao học (Fellowship)

Step 1 & 2 (trình độ Sơ cấp)
Giáo trình LCM Electronic Keyboard Handbook 
—— Các Clip trong LCM Electronic Keyboard – Step 1—–

 


 

Grade 1
Giáo trình LCM Electronic Keyboard Grade 1
—— Các Clip trong LCM Electronic Keyboard – Grade 1—–

 


 

Grade 2
Giáo trình LCM Electronic Keyboard Grade 2
 
—— Các Clip trong LCM Electronic Keyboard – Grade 2—–
 

 


 

Grade 3
Giáo trình LCM Electronic Keyboard Grade 3
—— Các Clip trong LCM Electronic Keyboard – Grade 3—–
 

 


 

Grade 4
Giáo trình LCM Electronic Keyboard Grade 4
—— Các Clip trong LCM Electronic Keyboard – Grade 4—–

 


 

Grade 5
Giáo trình LCM Electronic Keyboard Grade 5
—— Các Clip trong LCM Electronic Keyboard – Grade 5—–

 


 

Grade 6
Giáo trình LCM Electronic Keyboard Grade 6
—— Các Clip trong LCM Electronic Keyboard – Grade 6—–

 


 

Grade 7
Giáo trình LCM Electronic Keyboard Grade 7
—— Các Clip trong LCM Electronic Keyboard – Grade 7—–

 


 

Grade 8
Giáo trình LCM Electronic Keyboard Grade 8
—— Các Clip trong LCM Electronic Keyboard – Grade 8—–

 

 

Bình luận

To Top ↑