MOZART MUSIC SCHOOL

(028) 3993 0333 - 0918 13 53 63

Các tác phẩm của Mozart the số K hoặc KV


Nhiều chục năm sau khi Mozart qua đời, không ít người đã cố gắng sưu tập và sắp xếp các tác phẩm của Ông nhưng mãi đến năm 1862 thì Ludwig von Köchel mới thành công.
551 trang danh mục của Köchel được đặt tiêu đề là Chronologisch – thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke Wolfgang Amadé Mozarts (Danh mục theo Thời gian – Chủ đề toàn bộ các tác phẩm âm nhạc của Wolfgang Amadé Mozart). Danh mục này gồm cả những ô nhịp mở đầu của từng tác phẩm, cái được gọi là phần mở đầu.
Köchel cố gắng sắp xếp các tác phẩm theo trật tự thời gian nhưng các tác phẩm Mozart viết trước năm 1874 chỉ có thể được ước lượng. Kể từ khi có công trình của Köchel, nhiều tác phẩm của Mozart đã được tìm thấy, được xác định lại là của Mozart, được xác định lại ngày tháng sáng tác và phải cần tới ba lần sửa chữa danh mục nữa. Những lần sửa chữa này, đặc biệt là lần thứ ba do Alfred Einstein (1937) tiến hành và lần thứ sáu do Franz Giegling, Gerd Sievers và Alexander Weinmann (1964) tiến hành đã kết hợp nhiều chỉnh sửa.
Ký hiệu K (hoặc KV) là viết tắt của Köchel (hoặc Köchel Verzeichnis).
KOCHEL


K6


DATE


WORK


KEY


PLACE


K.   1K. 1e1761/2 or 1764Minuet for Harpsichord (See K. 1e)G MajorSalzburg
K.   1a1761/2?Andante for HarpsichordC MajorSalzburg
K.   1bK. 1b1761/2?Allegro for HarpsichordC MajorSalzburg
K.   1cK. 1c1761Allegro for HarpsichordF MajorSalzburg
K.   1dK. 1d1761Minuet for HarpsichordF MajorSalzburg
K.   1e1761/2 or 1764Minuet for Harpsichord (See K. 1)G MajorSalzburg
K.   1fK. 1f1761/2 or 1764Minuet for HarpsichordC MajorSalzburg
K.   21762Minuet for HarpsichordF MajorSalzburg
K.   31762Allegro for HarpsichordB Flat MajorSalzburg
K.   41762Minuet for HarpsichordF MajorSalzburg
K.   51762Minuet for HarpsichordF MajorSalzburg
K.   5a1763Allegro for Harpsichord (See K. 9a)C MajorSalzburg
K.   61764Sonata for Harpsichord & ViolinC MajorParis
K.   71764Sonata for Harpsichord & ViolinD MajorParis
K.   81764Sonata for Harpsichord & ViolinB Flat MajorParis
K.   91764Sonata for Harpsichord & ViolinG MajorParis
K.   9a1763Allegro for Harpsichord (See K. 5a)C MajorSalzburg
K.  101764Sonata for Harpsichord, Violin (or Flute) & CelloB Flat MajorLondon
K.  111764Sonata for Harpsichord, Violin (or Flute) & CelloG MajorLondon
K.  121764Sonata for Harpsichord, Violin (or Flute) & CelloA MajorLondon
K.  131764Sonata for Harpsichord, Violin (or Flute) & CelloLondon
K.  141764Sonata for Harpsichord, Violin (or Flute) & CelloLondon
K.  151764Sonata for Harpsichord, Violin (or Flute) & CelloLondon
K.  15a-ssK. 15a-ss1764/5London Sketchbook: 43 Pieces on 2 StavesLondon
K.  161764Symphony #1E Flat MajorLondon
K.  171764Symphony #2 (Doubtful)B Flat MajorLondon
K.  181764Symphony #3 (copy from K.F. Abel)E Flat MajorLondon
K.  191765Symphony #4D MajorLondon
K.  19a1765Symphony (See K. A223)F MajorLondon
K.  19c1765Aria for Tenor & Orchestra “Va, dal furor portata” (See K. 21)London
K.  19d1765Sonata for Piano DuetC MajorLondon
K.  201765Motet “God is our Refuge” (Psalm 46:1)London
K.  21K. 19c1765Aria for Tenor & Orchestra “Va, dal furor portata” w/ Text by Metastasio (See K. 19c)London
K.  221765Symphony #5B Flat MajorThe Hague
K.  231766Aria for Soprano & Strings “Conservati fedele” w/ Text by MetastasioThe Hague
K.  2417668 Variations for Piano on the Dutch song “Laat ons juichen” by GraafThe Hague
K.  2517667 Variations for Piano on “Willem van Nassau”Amsterdam
K.  261766Sonata for Harpsichord & ViolinThe Hague
K.  271766Sonata for Harpsichord & ViolinThe Hague
K.  281766Sonata for Harpsichord & ViolinThe Hague
K.  291766Sonata for Harpsichord & ViolinThe Hague
K.  301766Sonata for Harpsichord & ViolinThe Hague
K.  311766Sonata for Harpsichord & ViolinThe Hague
K.  321766Quodlibet “Galimathias Musicum” for SATB, Orchestra & HarpsichordThe Hague
K.  331766Kyrie for SATB & StringsF MajorParis
K.  33B1766Movement for HarpsichordF MajorZurich
K.  341766/7Offertory for Soprano, SATB & Orchestra “In Festo St. Benidicti”Kloster Seeon, Bavaria
K.  351767Opera (Sacred Singspiel) for 3 Sopranos, 2 Tenors & Orchestra “Die Schuldigkeit des ersten Gebotes” w/ Text by WeiserSalzburg
K.  36K. 33i1766Recitative & Aria (licenza) for Tenor & Orchestra “Or che il dover… Tali e contanti sono”Salzburg
K.  371767Concerto for Piano #1 (Arrangement from Keyboard Sonatas by Raupach? & Honauer)F MajorSalzburg
K.  381767Opera (Latin Intermezzo) “Apollo et Hyacinthus” w/ Text by Widl?Salzburg
K.  391767Concerto for Piano #2 (Arrangement from Keyboard Sonatas by Raupach [i, iii] & Schobert [ii])B Flat MajorSalzburg
K.  401767Concerto for Piano #3 (Arrangement from Keyboard Sonatas by Honauer, Eckard & C.P.E. BachD MajorSalzburg
K.  411767Concerto for Piano #4 (Arrangement from Keyboard Sonatas by Honauer [i, iii] & Raupach [ii])G MajorSalzburg
K.  41h1767Sonata for Organ & Strings “Church” #1 (See K. 67)Salzburg
K.  41i1767Sonata for Organ & Strings “Church” #2 (See K. 68)Salzburg
K.  41k1767Sonata for Organ & Strings “Church” #3 (See K. 69)Salzburg
K.  42K. 35a1767Cantata “Grabmusik” (Passion) for Soprano, Baritone, SATB & Orchestra w/ Text by Schachtner?Salzburg
K.  42a1767Symphony #43 (See K. 76)F MajorVienna
K.  431767Symphony #6F MajorOlmuetz – Vienna
K.  44K. 73u1770Antiphon (Introitus) “Cibavit eos” for SATB & organ (Doubtful)Bologna
K.  451768Symphony #7 reworked as Overture to “La finta semplice” (See K. 51/46a)D MajorVienna
K.  45a1768Symphony #7a “Alte Lambacher” (See K. A221)G MajorVienna
K.  45b1768Symphony #55 (See K. A214)B Flat MajorVienna
K.  461768Quintet (Spurious – copy of K. 361)Vienna
K.  46d1768Sonata for Piano & ViolinC MajorVienna
K.  46e1768Sonata for Piano & ViolinF MajorVienna
K.  471768Offertory “Veni, Sancte Spiritus” for Soprano, Alto, Tenor, Bass, SATB & OrchestraC MajorVienna
K.  47e1767Song for Soprano & Piano “An die Freude: Freude, Konigin der Weisen” w/ Text by Uz (See K. 53)Olmuetz
K.  481768Symphony #8D MajorVienna
K.  491768Mass “Missa brevis”G MajorVienna
K.  501768Opera (Singspiel) “Bastien und Bastienne” w/ Text by Weiskern & SchachtnerVienna
K.  51K. 46a1768Opera buffa “La finta semplice” w/ Text by Coltellini (See K. 45)Vienna
K.  521768Song for Soprano & Piano “Daphne, deine Rosenwangen”Vienna
K.  53K. 47e1767Song for Soprano & Piano “An die Freude: Freude, Konigin der Weisen” w/ Text by Uz (See K. 47e)Olmuetz
K.  541788Piano Sonata (see K. 547a)F MajorVienna
K.  551788Sonata for Piano & Violin (Doubtful)Vienna
K.  561788Sonata for Piano & Violin (Doubtful)Vienna
K.  571788Sonata for Piano & Violin (Doubtful)Vienna
K.  581788Sonata for Piano & Violin (Doubtful)Vienna
K.  591788Sonata for Piano & Violin (Doubtful)Vienna
K.  601788Sonata for Piano & Violin (Doubtful)Vienna
K.  61a1769Mass “Missa brevis” (See K. 65)D minorSalzburg
K.  61bK. 61b17697 Minuets for StringsSalzburg
K.  61bK. 61b17697 Minuets for StringsSalzburg
K.  61bK. 65a17697 Minuets for Strings (See K. 65a)Salzburg
K.  61c1769Recitative & Aria (licenza) for Soprano & Orchestra “A Berenice… Sol nascente” (See K. 70)Salzburg
K.  61g,i1770?Minuet for 2 Flutes, 2 Violins, Viola & Bass (Doubtful)A MajorSalzburg?
K.  61g,ii1770?Minuet for KeyboardC MajorSalzburg?
K.  61h17696 Minuets for OrchestraSalzburg
K.  621769March used w/ Cassation K. 100/62a & for Opera “Mitridate” K. 87/74aD MajorSalzburg
K.  631769Cassation (Finalmusik) for Violin & OrchestraG MajorSalzburg
K.  641769Minuet for Orchestra (Spurious)D MajorSalzburg
K.  65K. 61a1769Mass “Missa brevis” (See K. 61a)D minorSalzburg
K.  65aK. 65a17697 Minuets for Strings (See K. 61b)Salzburg
K.  661769Mass “Dominicus”C MajorSalzburg
K.  67K. 41h1767Sonata for Organ & Strings “Church” #1 (See K. 41h)Salzburg
K.  68K. 41i1767Sonata for Organ & Strings “Church” #2 (See K. 41i)Salzburg
K.  69K. 41k1767Sonata for Organ & Strings “Church” #3 (See K. 41k)Salzburg
K.  70K. 61c1769Recitative & Aria (licenza) for Soprano & Orchestra “A Berenice… Sol nascente” (See K. 61c)Salzburg
K.  711770?Aria for Tenor “Ah, piu tremar non voglio” (Doubtful)Salzburg
K.  72K. 74f1778?Offertory for SATB, Organ & Strings “Inter natos mulierum” (See K. 74f)G MajorSalzburg
K.  731769/70?Symphony #9C MajorSalzburg or Italy
K.  73b1770Scena for Soprano & Orchestra “Per pieta, bell’idol mio” w/ Text by Metastasio (See K. 78)Milan
K.  73c1770Aria for Soprano & Orchestra “Fra cento affani” w/ Text by Metastasio (See K. 88)Milan
K.  73d1770Recitative & Aria for Soprano & Orchestra “O temerario Arbace… Per quel paterno amplesso” w/ Text by Metastasio (See K. 79)Milan
K.  73e1770Recitative & Aria for Soprano & Orchestra “Misero me… Misero pargoletto” w/ Text by Metastasio (See K. 77)Milan
K.  73f1770Quartet for Strings #1 (See K. 80)G MajorSalzburg
K.  73h1769/70?Minuet for Harpsichord (See K. 94)D MajorBologna or Rome?
K.  73i1772Canon for 4 Winds (See K. 89a,i)A Major?
K.  73k1772Canon for 5 Sopranos “Kyrie” (See K. 89)G MajorRome
K.  73l1770Symphony #44 (See K. 81)D MajorRome
K.  73m1770?Symphony #47 (Doubtful, see K. 97)D MajorRome?
K.  73n1770?Symphony #45 (Doubtful, see K. 95)D MajorRome?
K.  73o1770Aria for Soprano & Orchestra “Se ardire” w/ Text by Metastasio (See K. 82)Rome
K.  73p1770Aria for Soprano & Orchestra “Se tutti i mali miei” w/ Text by Metastasio (See K. 83)Rome
K.  73q1770Symphony #11 (Also attributed to L. Mozart, Dittersdorf & others, see K. 84)D MajorMilan – Bologna
K.  73r17724 Canons “Puzzle” (See K. 89a,ii)?
K.  73s1770“Miserere” for ATB & Double Bass (See K. 85)Bologna
K.  73v1770Antiphon for SATB “Quaerite primum regnum Dei” (See K. 86)Bologna
K.  741770Symphony #10G MajorMilan
K.  74a1770Opera seria “Mitridate, re di Ponto” w/ Text by Cigna-Santi (Also see K. 62 & 87)Milan
K.  74b1771Aria for Soprano & Orchestra “Non curo l’affetto” w/ Text by MetastasioMilan or Pavia
K.  74f1778?Offertory for SATB, Organ & Strings “Inter natos mulierum” (See K. 72)G MajorSalzburg
K.  74g1771SymphonyB Flat MajorSalzburg
K.  751771?Symphony #42F MajorSalzburg?
K.  76K. 42a1767?Symphony #43 (See K. 42a)F MajorVienna?
K.  77K. 73e1770Recitative & Aria for Soprano & Orchestra “Misero me… Misero pargoletto” w/ Text by Metastasio (See K. 73e)Milan
K.  78K. 73b1770Scena for Soprano & Orchestra “Per pieta, bell’idol mio” w/ Text by Metastasio (See K. 73b)Milan
K.  79K. 73d1770Recitative & Aria for Soprano & Orchestra “O temerario Arbace… Per quel paterno amplesso” w/ Text by Metastasio (See K. 73d)Milan
K.  80K. 73f1770Quartet for Strings #1 (See K. 73f)G MajorSalzburg
K.  81K. 73l1770Symphony #44 (See K. 73l)D MajorRome
K.  82K. 73o1770Aria for Soprano & Orchestra “Se ardire” w/ Text by Metastasio (See K. 73o)Rome
K.  83K. 73p1770Aria for Soprano & Orchestra “Se tutti i mali miei” w/ Text by Metastasio (See K. 73p)Rome
K.  84K. 73q1770Symphony #11 (Also attributed to L. Mozart, Dittersdorf & others, see K. 73q)D MajorMilan – Bologna
K.  85K. 73s1770“Miserere” for ATB & Double Bass (See K. 73s)Bologna
K.  86K. 73v1770Antiphon for SATB “Quaerite primum regnum Dei” (See K. 73v)Bologna
K.  87K. 74a1770Opera seria “Mitridate, re di Ponto” w/ Text by Cigna-Santi (Also see K. 62 & 74a)Milan
K.  88K. 73c1770Aria for Soprano & Orchestra “Fra cento affani” w/ Text by Metastasio (See K. 73c)Milan
K.  89K. 73k1772Canon for 5 Sopranos “Kyrie” (See K. 73k)G MajorRome
K.  89a,iK. 73i1770Canon for 4 Winds (See K. 73i)A MajorRome
K.  89a,iiK. 73r17704 Canons “Puzzle” (See K. 73r)Rome
K.  901771“Kyrie” for SATB & Organ (Doubtful)D minorSalzburg
K.  91K. 186i1774Kyrie (by Reutter, completed by S�ssmayr)D MajorSalzburg
K.  921769?Salve Regina (Doubtful)Salzburg
K.  931771Psalm “De Profundis clamavi”Salzburg
K.  94K. 73h1769/70?Minuet for Harpsichord (See K. 73h)D MajorBologna or Rome?
K.  95K. 73n1770?Symphony #45 (Doubtful, see K. 73n)D MajorRome?
K.  96K. 111b1771?Symphony #46 (Doubtful, see K. 111b)C MajorMilan?
K.  97K. 73m1770?Symphony #47 (Doubtful, see K. 73m)D MajorRome?
K.  981771Symphony (Doubtful)F MajorMilan?
K.  99K. 63a1769CassationB Flat MajorSalzburg
K. 100K. 62a1769Serenade No.1 (Cassation-Finalmusik) w/ March K. 62 (See K. 62a)D MajorSalzburg
K. 1011776Serenade No.2F MajorSalzburg
K. 1021775Finale of a SymphonyC MajorSalzburg
K. 103176919 Minuets for OrchestraSalzburg
K. 10417696 Minuets for OrchestraSalzburg
K. 10517696 Minuets for OrchestraSalzburg
K. 1061790Overture & 3 ContradansesVienna
K. 10717653 concertos after J.C. BachLondon or The Hague
K. 1081771“Regina Coeli”C MajorSalzburg
K. 1091771“Litaniae de Beata Maria Virgine” (Lauretanae)Salzburg
K. 1101771Symphony #12G MajorSalzburg
K. 1111771Opera (Pastoral) “Ascanio in Alba, Serenata teatrale”Milan
K. 111b1771?Symphony #46 (Doubtful, see K. 96)C MajorMilan?
K. 1121771Symphony #13F MajorMilan
K. 1131771Divertimento #1E Flat MajorMilan
K. 1141771Symphony #14A MajorSalzburg
K. 1151773Mass “Missa brevis”C MajorSalzburg
K. 1161771Mass “Missa brevis”F MajorSalzburg
K. 1171769OffertoryC MajorSalzburg
K. 1181771Oratorio “La Betulia liberata”Italy or Salzburg
K. 1191782Aria for Soprano “Der Liebe himmlisches Gefuehl”Vienna
K. 1201771Finale of a SymphonyD MajorMilan
K. 1211775Finale of a SymphonyD MajorSalzburg
K. 1221770Minuet for OrchestraE Flat MajorBologna
K. 1231770Contredanse for OrchestraB Flat MajorRome
K. 1241772Symphony #15G MajorSalzburg
K. 1251772“Litaniae de venerabili altaris sacramento”Salzburg
K. 1261772Opera “Il sogno di Scipione” Serenata drammaticaSalzburg
K. 1271772Regina CoeliB Flat MajorSalzburg
K. 1281772Symphony #16C MajorSalzburg
K. 1291772Symphony #17G MajorSalzburg
K. 1301772Symphony #18F MajorSalzburg
K. 1311772Divertimento #2D MajorSalzburg
K. 1321772Symphony #19E Flat MajorSalzburg
K. 1331772Symphony #20D MajorSalzburg
K. 1341772Symphony #21A MajorSalzburg
K. 1351772Opera seria “Lucio Silla”Salzburg – Milan
K. 1361772DivertimentoD MajorSalzburg
K. 1371772DivertimentoB Flat MajorSalzburg
K. 1381772DivertimentoF MajorSalzburg
K. 1391768?Mass “Missa solemnis”C minor-MajorSalzburg
K. 1401771/2Mass “Missa brevis” (Doubtful)G MajorSalzburg
K. 1411769“Te Deum”C MajorSalzburg
K. 142Tantum ergo (dubious)B Flat Major
K. 1431770Aria for Soprano “Ergo interest”Milan
K. 1441772Sonata for Organ & Strings “Church”D MajorSalzburg
K. 1451772Sonata for Organ & Strings “Church”F MajorSalzburg
K. 1461779Aria for Soprano “Kommet her, ihr frechen Suender”Salzburg
K. 1471772Song with Piano “Wie ungluecklich bin ich nit”Salzburg
K. 1481772Song with Piano “O heiliges band”Salzburg
K. 1491772Song with Piano “Die grossmuetige Gelassenheit” (Ich hab es laengst)Salzburg
K. 1501772Song with Piano “Geheime Liebe” (Was ich in Gedanken kuesse)Salzburg
K. 1511772Song with Piano “Die Zufriedenheit in niedrigen Stande” (Ich trachte nicht)Salzburg
K. 1521775Canzonetta “Ridente la calma”Salzburg?
K. 1531782Fugue for Piano (Fragment)E Flat MajorVienna
K. 154Fugue for Piano (Fragment)G minor
K. 154a2 little Fugues for Piano or Organ (Fragment)
K. 1551772?Quartet for Strings #2D MajorBozen
K. 1561772Quartet for Strings #3G MajorMilan
K. 1571772/3Quartet for Strings #4C MajorMilan
K. 1581773Quartet for Strings #5F MajorMilan
K. 1591773Quartet for Strings #6B Flat MajorMilan
K. 1601773Quartet for Strings #7E Flat MajorMilan
K. 1611772Symphony (Overture to K. 126)D MajorSalzburg – Milan
K. 1621773Symphony #22C MajorSalzburg
K. 1631772Finale of the Symphony K. 161D MajorMilan
K. 16417726 Minuets for OrchestraSalzburg
K. 1651773Motet for Soprano “Exsultate, jubilate”Milan
K. 1661773Divertimento #3E Flat MajorSalzburg
K. 1671773Mass “Trinity”C MajorSalzburg
K. 1681773Quartet for Strings #8F MajorVienna
K. 1691773Quartet for Strings #9A MajorVienna
K. 1701773Quartet for Strings #10C MajorVienna
K. 1711773Quartet for Strings #11E Flat MajorVienna
K. 1721773Quartet for Strings #12B Flat MajorVienna
K. 1731773Quartet for Strings #13D minorVienna
K. 1741773Quintet for StringsB Flat MajorSalzburg
K. 1751773Concerto for Piano #5D MajorSalzburg
K. 176177316 Minuets for OrchestraSalzburg
K. 177Offertorium “Sub expositio venerabilli” (by Leopold Mozart)
K. 1781772Aria for Soprano “Ah, spiegarti, oh Dio”Salzburg
K. 179177412 variations for PianoC MajorSalzburg
K. 18017736 variations for PianoG MajorVienna
K. 1811773Symphony #23D MajorSalzburg
K. 1821773Symphony #24B Flat MajorSalzburg
K. 1831773Symphony #25G minorSalzburg
K. 1841773Symphony #26 (Overture)E Flat MajorSalzburg
K. 1851773Serenade #3 “Finalmusik”D MajorVienna
K. 1861773Divertimento #4B Flat MajorMilan
K. 1871773?Divertimento #5C MajorSalzburg?
K. 1881776Divertimento #6C MajorSalzburg
K. 1891773March for OrchestraD MajorVienna
K. 1901773Concertone for 2 Violins & OrchestraC MajorSalzburg
K. 1911774Bassoon ConcertoB Flat MajorSalzburg
K. 1921774Mass “Missa brevis”F MajorSalzburg
K. 1931774Dixit & MagnificatC MajorSalzburg
K. 1941774Mass “Missa brevis”D MajorSalzburg
K. 1951774Litaniae LauretanaeD MajorSalzburg
K. 1961774/5Opera buffa “La finta giardiniera”Salzburg – Munich
K. 196e1775DivertimentoE Flat MajorMunich
K. 196f1775DivertimentoB Flat MajorMunich
K. 197Tantum ergo (dubious)
K. 1981773Offertorium “Sub tuum praesidium”Milan
K. 1991773Symphony #27G MajorSalzburg
K. 2001773Symphony #28C MajorSalzburg
K. 2011774Symphony #29A MajorSalzburg
K. 2021774Symphony #30D MajorSalzburg
K. 2031774Serenade #4D MajorSalzburg
K. 2041775Serenade #5D MajorSalzburg
K. 2051773Divertimento #7D MajorVienna
K. 2061774March (Idomeneo)D MajorVienna
K. 2071775Concerto for Violin #1B Flat MajorSalzburg
K. 2081775Opera “Il re pastore, dramma per musica”Salzburg
K. 2091775Aria for tenor “Si mostra la Sorte”Salzburg
K. 2101775Aria for tenor “Con ossequio, con rispetto”Salzburg
K. 2111775Concerto for Violin #2D MajorSalzburg
K. 2121775Sonata for Organ & Strings “Church”B Flat MajorSalzburg
K. 2131775Divertimento #8F MajorSalzburg
K. 2141775March for OrchestraC MajorSalzburg
K. 2151775March for OrchestraD MajorSalzburg
K. 2161775Concerto for Violin #3G MajorSalzburg
K. 2171775Aria for Soprano “Voi avete un cor fedele”Salzburg
K. 2181775Concerto for Violin #4D MajorSalzburg
K. 2191775Concerto for Violin #5A MajorSalzburg
K. 2201775Mass “Missa brevis”C MajorMunich
K. 2211771KyrieC MajorSalzburg
K. 2221775Offertorium de tempore “Misericordias Domini”D minorMunich
K. 2231773Ossana (Fragment)C Major
K. 2241776Sonata for Organ & Strings “Church”F MajorSalzburg
K. 2251776Sonata for Organ & Strings “Church”A MajorSalzburg
K. 226Canon “O Schwester traut dem amor nicht” (Spurious)
K. 227Canon “O wunderschoen ist Gottes Erde” – Byrd (Spurious)
K. 2281787Double Canon “Ach, zu kurz”Vienna
K. 2291782Canon “Sie ist dahin”Vienna
K. 2301782Canon “Selig, selig alle”Vienna
K. 2311782Canon “Leck mich im Arsch”Vienna
K. 2321787Canon “Lieber Freistaedtler, lieber Gaulimauli”Vienna
K. 2331782Canon “Leck mir am Arsch fein recht”Vienna
K. 2341782Canon “Bei der Hitz”Vienna
K. 2351782Canon for Piano (P. E. Bach)Vienna
K. 2361790Andantino for PianoE Flat MajorVienna
K. 2371774March for OrchestraD MajorSalzburg
K. 2381776Concerto for Piano #6B Flat MajorSalzburg
K. 2391776Serenade #6 for 2 OrchestrasD MajorSalzburg
K. 2401776Divertimento #9B Flat MajorSalzburg
K. 2411776Sonata for Organ & Strings “Church”G MajorSalzburg
K. 2421776Concerto for 3 Pianos #7F MajorSalzburg
K. 2431776Litaniae de venerabili altaris sacramentoSalzburg
K. 2441776Sonata for Organ & Strings “Church”F MajorSalzburg
K. 2451776Sonata for Organ & Strings “Church”D MajorSalzburg
K. 2461776Concerto for Piano #8C MajorSalzburg
K. 2471776Divertimento #10F MajorSalzburg
K. 2481776March for OrchestraF MajorSalzburg
K. 2491776March (for “Haffner” Serenade)D MajorSalzburg
K. 2501776Serenade #7 “Haffner”D MajorSalzburg
K. 2511776Divertimento #11D MajorSalzburg
K. 2521776Divertimento #12E Flat MajorSalzburg
K. 2531776Divertimento #13F MajorSalzburg
K. 2541776Divertimento (Trio for Piano, Violin, Cello)B Flat MajorSalzburg
K. 2551776Recitative & Aria for Alto “Ombra felice”Salzburg
K. 2561776Aria for Tenor “Clarice cara mia sposa”Salzburg
K. 2571776Mass “Credo”C MajorSalzburg
K. 2581776Mass (Missa brevis) “Spaur”C MajorSalzburg
K. 2591776Mass (Missa brevis) “Organ Solo”C MajorSalzburg
K. 2601776Offertorium “Venite, Populi”Salzburg
K. 2611776Adagio for the Violin Concerto, K. 219E MajorSalzburg
K. 2621776Mass (Missa) “Longa”C MajorSalzburg
K. 2631776Sonata for Organ & Strings “Church”C MajorSalzburg
K. 26417789 Variations for Piano “Lison Dormait”Paris
K. 265177812 Variations for Piano “Ah, vous dirai-je, maman”Paris
K. 2661777Trio (Nachtmusik) for 2 Violins & BassB Flat MajorSalzburg
K. 26617774 ContredansesSalzburg
K. 2681780?Concerto for Violin No.6 (Doubtful)E Flat MajorSalzburg – Munich
K. 2691776Rondo concertante for Violin & OrchestraB Flat MajorSalzburg
K. 2701777Divertimento #14B Flat MajorSalzburg
K. 2711777Concerto for Piano #9 “Jeune homme”E Flat MajorSalzburg
K. 271a1777?Concerto for Violin No.7 (Doubtful)D MajorSalzburg
K. 2721777Recitative & Aria for Soprano “Ah, lo previdi”Salzburg
K. 2731777Gradual “Sancta Maria”Salzburg
K. 2741777Sonata for Organ & Strings “Church”G MajorSalzburg
K. 2751777Mass “Missa brevis”B Flat MajorSalzburg
K. 2761779“Regina Coeli”C MajorSalzburg
K. 2771777Offertory “Alma Dei creatoris”Salzburg
K. 2781777Sonata for Organ & Strings “Church”C MajorSalzburg
K. 2791774Sonata for PianoC MajorSalzburg
K. 2801774Sonata for PianoF MajorSalzburg
K. 2811774Sonata for PianoB Flat MajorSalzburg
K. 2821774Sonata for PianoE Flat MajorSalzburg
K. 2831774Sonata for PianoG MajorSalzburg
K. 2841775Sonata for PianoD MajorMunich
K. 2851777Quartet for Flute & StringsD MajorMannheim
K. 285a1778Quartet for Flute & Strings (lost)G MajorMannheim
K. 285b1778Quartet for Flute & StringsC MajorMannheim
K. 2861776/7Notturno (Serenade #8) for 4 OrchestrasD MajorSalzburg
K. 2871777Divertimento #15B Flat MajorSalzburg
K. 2881777DivertimentoF MajorSalzburg
K. 2891777Divertimento #16E Flat MajorSalzburg
K. 2901773March for 2 Horns & StringsD MajorVienna
K. 291Fugue for Orchestra (by Michael Haydn)
K. 292K. 196c1775Sonata for Bassoon & CelloB Flat MajorMunich
K. 2931783Concerto for Oboe (Fragment)F MajorVienna
K. 2941778Recitative & Aria for Soprano “Alcandro, lo confesso”Mannheim
K. 2951778Aria for Tenor “Se al labbro mio non credi”Mannheim
K. 2961778Sonata for Piano & ViolinC MajorMannheim
K. 2971778Symphony #31 “Paris”D MajorParis
K. 297a1778(App. 1) 8 numbers to a Miserere by Holzbauer (lost)Paris
K. 297b1778(App. 9) Sinfonia concertanteE Flat MajorParis
K. 2981778Quartet for Flute & StringsA MajorParis
K. 2991778Concerto for Flute & HarpC MajorParis
K. 299b1778(App. 10) Ballet Music “Les petits riens”Paris
K. 3001778Gavotte for OrchestraB Flat MajorParis
K. 3011778Sonata for Piano & ViolinG MajorMannheim
K. 3021778Sonata for Piano & ViolinE Flat MajorMannheim
K. 3031778Sonata for Piano & ViolinC MajorMannheim
K. 3041778Sonata for Piano & ViolinE minorParis
K. 3051778Sonata for Piano & ViolinA MajorMannheim
K. 3061778Sonata for Piano & ViolinD MajorParis
K. 3071777Arietta “Oiseaux, si tous les ans”Mannheim
K. 3081778Arietta “Dans un bois solitaire”Mannheim
K. 3091777Sonata for PianoC MajorMannheim
K. 3101778Sonata for PianoA minorParis
K. 3111777Sonata for PianoD MajorMannheim
K. 311a1778(App. 8) Overture (Doubtful)B Flat MajorParis
K. 3121774Allegro of a Piano SonataG minorSalzburg
K. 3131778Concerto for FluteG MajorMannheim
K. 3141778Concerto for Flute (or Oboe)D MajorMannheim
K. 3151778Andante for Flute & OrchestraC MajorMannheim
K. 315a17798 MinuetsSalzburg
K. 3161778Recitative & Aria for Soprano “Popoli di Tessaglia”Paris
K. 3171779Mass “Coronation”C MajorSalzburg
K. 3181779Symphony #32 (Overture)G MajorSalzburg
K. 3191779Symphony #33B Flat MajorSalzburg
K. 3201779Serenade #9 “Post Horn”D MajorSalzburg
K. 3211779“Vesperae de Dominica”C MajorSalzburg
K. 3221778Kyrie (Fragment)E Flat MajorMannheim
K. 3231779Kyrie (Fragment)C MajorSalzburg
K. 3241779Hymn “Salus infirmorum” (Doubtful)?
K. 3251779Hymn “Sancta Maria, ora pro nobis” (Doubtful)?
K. 3261771Hymn “Justum deduxit Dominus”Salzburg
K. 327Hymn “Adoramus te” (by Gasparini)
K. 3281779Sonata for Organ & Strings “Church”C MajorSalzburg
K. 3291779Sonata for Organ & Strings “Church”C MajorSalzburg
K. 3301778Sonata for PianoC MajorParis
K. 3311778Sonata for Piano “Alla Turca”A MajorParis
K. 3321778Sonata for PianoF MajorParis
K. 3331778Sonata for PianoB Flat MajorParis
K. 3341779Divertimento #17D MajorSalzburg
K. 33517792 Marches for OrchestraD MajorSalzburg
K. 3361780Sonata for Organ & Strings “Church”C MajorSalzburg
K. 3371780Mass “Missa solemnis”C MajorSalzburg
K. 3381780Symphony #34C MajorSalzburg
K. 3391780Vesperae solemnes de confessoreC MajorSalzburg
K. 3401780Kyrie (lost; doubious)
K. 3411781KyrieD minorMunich
K. 342Offertorium “Benedicite angeli” (by Leopold Mozart)
K. 3431779?2 German Church songsSalzburg
K. 3441779Opera (Singspiel) “Zaïde” (incomplete)Salzburg
K. 3451779Opera – Choruses & Interludes for “Koenig Thamos”Salzburg
K. 3461783Notturno “Luci care, luci belle” for 3 Voices with 3 Basset HornsVienna
K. 3471782Canon “Lasst uns ziehn”Vienna
K. 3481782Canon “V’amo di core teneramente”Vienna
K. 3491780/1Song with Piano, Die Zufriedenheit “Was frag ich”Munich
K. 350Song with Piano “Schlafe mein Prinzchen” (by Bernhard Flies)
K. 3511780/1Song with Mandolin “Komm, liebe Zither”Munich
K. 35217818 Variations for Piano “Les Mariages samnites”Vienna
K. 353177812 Variations for Piano “La belle Françoise”Paris
K. 354177812 Variations for Piano “Je suis Lindor”Paris
K. 3551790Minuet for PianoD MajorVienna
K. 3561791Adagio for Glass harmonicaC MajorVienna
K. 3571786Piano Sonata for Four Hands (Fragment)G MajorVienna
K. 3581774Piano Sonata for Four HandsB Flat MajorSalzburg
K. 359178112 Variations for Piano & Violin “La Bergére Celimene”Vienna
K. 36017816 Variations for Piano & Violin “Hélas, j’ai perdu mon amant”Vienna
K. 3611781Serenade #10 for WindsB Flat MajorMunich – Vienna
K. 3621780/1March (Idomeneo)C MajorMunich?
K. 36317803 MinuetsSalzburg
K. 3641779Sinfonia concertante for Violin, Viola & OrchestraE Flat MajorSalzburg
K. 3651779Concerto for 2 Pianos #10E Flat MajorSalzburg
K. 3661780/1Opera seria “Idomeneo, re di Creta”Salzburg – Munich
K. 3671781Ballet Music to IdomeneoMunich
K. 3681781Recitative & Aria for Soprano “Ma, che vi fece, o stelle”Munich
K. 3691781Scena & Aria for Soprano “Misera, dove son!”Munich
K. 3701781Quartet for Oboe & StringsF MajorMunich
K. 3711781Rondo for Horn & Orchestra (sketch)E Flat MajorVienna
K. 3721781Allegro from a Sonata for Piano & Violin (Fragment)B Flat MajorVienna
K. 3731781Rondo for a Violin ConcertoC MajorVienna
K. 3741781Recitative & Aria for Soprano “Or che il cielo”Vienna
K. 3751781Serenade #11 for WindsE Flat MajorVienna
K. 3761781Sonata for Piano & ViolinF MajorVienna
K. 3771781Sonata for Piano & ViolinF MajorVienna
K. 3781779Sonata for Piano & ViolinB Flat MajorSalzburg
K. 3791781Sonata for Piano & ViolinG MajorVienna
K. 3801781Sonata for Piano & ViolinE Flat MajorVienna
K. 3811772Piano Sonata for 4 handsD MajorSalzburg?
K. 3821782Rondo for Piano & OrchestraD MajorVienna
K. 3831782Aria for Soprano “Nehmt meinen Dank”Vienna
K. 3841781/2Opera (Singspiel) “Die Entführung aus dem Serail”Vienna
K. 3851782Symphony #35 “Haffner”D MajorVienna
K. 3861782Rondo for Piano & OrchestraA MajorVienna
K. 386d1782(App. 25) Recitative “O Calpe” (Fragment)Vienna
K. 3871782Quartet for Strings #14G MajorVienna
K. 3881782Serenade #12 for WindsC minorVienna
K. 3891782Duet “Welch aengstliches Beben” (Die Entführung)Vienna
K. 3901780Song with Piano “Ich wuerd auf meinem Pfad”Salzburg
K. 3911780Song with Piano “Sei du mein Trost”Salzburg
K. 3921780Song with Piano “Verdankt sei es dem Glanz”Salzburg
K. 3931782“Solfeggi” for SopranoVienna
K. 3941782Fantasia & Fugue for PianoC MajorVienna
K. 3951778Capriccio for PianoC MajorParis
K. 3961782Adagio for Piano & Violin (Fragment)C minorVienna
K. 3971782Fantasia for PianoD minorVienna
K. 39817836 Variations for Piano “Salve tu, Domine”Vienna
K. 3991782Suite for PianoC MajorVienna
K. 4001781Allegro of a Sonata for PianoB Flat MajorVienna
K. 4011782Fugue for PianoG minorVienna
K. 4021782Sonata for Piano & Violin (Fragment)A MajorVienna
K. 4031782Sonata for Piano & Violin (Fragment)C MajorVienna
K. 4041782Andante & Allegretto for Piano & Violin (Fragment)C MajorVienna
K. 404a17826 Preludes to Fugues by J.S. & W.F. Bach for String TrioVienna
K. 40517825 Fugues by Bach arranged for String QuartetVienna
K. 4061787Quintet for Strings arranged from K. 388C minorVienna
K. 4071782Quintet for Horn & StringsE Flat MajorVienna
K. 40817823 Marches for OrchestraVienna
K. 4091782Minuet to a SymohonyC MajorVienna
K. 4101783Adagio for 2 Basset Horns & BassoonF MajorVienna
K. 4111783Adagio for 2 Clarinets & 3 Basset HornsF MajorVienna
K. 4121782Concerto for HornD MajorVienna
K. 4131782/3Concerto for Piano #11F MajorVienna
K. 4141782Concerto for Piano #12A MajorVienna
K. 4151782/3Concerto for Piano #13C MajorVienna
K. 4161783Scena & Ronda for Soprano “Mia speranza adorata”Vienna
K. 4171783Concerto for HornE Flat MajorVienna
K. 4181783Aria for Soprano “Vorrei spiegarvi, oh Dio”Vienna
K. 4191783Aria for Soprano “No, no, che non sei capace”Vienna
K. 4201783Aria for Tenor “Per pieta, non ricercate”Vienna
K. 4211783Quartet for Strings #15D minorVienna
K. 4221783Opera buffa “L’oca del Cairo” (Fragment)Salzburg
K. 4231783Duo for Violin & ViolaG MajorSalzburg
K. 4241783Duo for Violin & ViolaB Flat MajorSalzburg
K. 4251783Symphony #36C MajorLinz
K. 4261783Fugue for 2 pianosC minorVienna
K. 4271782/3MassC minorVienna
K. 4281783Quartet for Strings #16E Flat MajorVienna
K. 4291783Cantata “Dir, Seele des Weltalls”Vienna
K. 429a1783Cantata “Dir, Seele des Weltalls” with PianoVienna
K. 4301783Opera buffa “Lo sposo deluso” (Fragment)Salzburg
K. 4311783Recitative & Aria for Tenor “Misoro! o sogno!”Vienna
K. 4321783Recitative & Aria for Bass “Cosí dunque tradisci”Vienna
K. 4331783Arietta for Bass “Maenner suchen stets”Vienna
K. 4341783Terzetto “Del gran regno delle Amazoni”Salzburg
K. 4351783Aria for Tenor “Muesst ich auch”Vienna
K. 4361783Notturno for 2 Sopranos & Bass “Ecco quel fiero istante”Vienna
K. 4371783Notturno for 2 Sopranos & Bass “Mi lagnero tacendo”Vienna
K. 4381783Notturno for 3 Voices “Se lontan ben mio, tu sei”Vienna
K. 4391783Notturno for 2 Sopranos & Bass “Due pupille amabile”Vienna
K. 4401782Aria for Soprano “In te spero o sposo”Vienna
K. 4411783Terzetto “Liebes Mandel, wo is’s Bandel”Vienna
K. 4421783Trio for Piano, Violin & Cello (incomplete)D minorVienna
K. 4431782Fugue in 3 vocal parts (Fragment)Vienna
K. 4441783Introduction to a Symphony (was #37) of Michael HaydnG MajorLinz
K. 4451779March for OrchestraD MajorSalzburg
K. 4461783Music to a Pantomime (Fragment)Vienna
K. 4471783Concerto for HornE Flat MajorVienna
K. 4481781Sonata for 2 PianosD MajorVienna
K. 4491784Concerto for Piano #14E Flat MajorVienna
K. 4501784Concerto for Piano #15B Flat MajorVienna
K. 4511784Concerto for Piano #16D MajorVienna
K. 4521784Quintet for Piano & WindsE MajorVienna
K. 4531784Concerto for Piano #17G MajorVienna
K. 4541784Sonata for Piano & ViolinB Flat MajorVienna
K. 455178410 Variations for Piano “Unser dummer Poebel meint”Vienna
K. 4561784Concerto for Piano #18B Flat MajorVienna
K. 4571784Sonata for PianoC minorVienna
K. 4581784Quartet for Strings #17 “Hunt”B Flat MajorVienna
K. 4591784Concerto for Piano #19F MajorVienna
K. 46017848 Variations for Piano “Come un agnello”Vienna
K. 46117846 Minuets for OrchestraVienna
K. 46217846 Contredanses for OrchestraVienna
K. 46317842 Contredanses with minuets for OrchestraVienna
K. 4641785Quartet for Strings #18A MajorVienna
K. 4651785Quartet for Strings #19 “Dissonant”C MajorVienna
K. 4661785Concerto for Piano #20D minorVienna
K. 4671785Concerto for Piano #21C MajorVienna
K. 4681785Song with Piano “Die ihr einem neuen Grade”Vienna
K. 4691785Oratorio “Davidde penitente”Vienna
K. 4701785Andante to a Violin Concerto of Viotti (lost)Vienna
K. 4711785Cantata “Die Maurerfreude”Vienna
K. 4721785Song with Piano “Ihr Maedchen, flieht”Vienna
K. 4731785Song with Piano “Wie Sanft, wie ruhig”Vienna
K. 4741785Song with Piano “Der Reiche Tor”Vienna
K. 4751785Fantasia for PianoC minorVienna
K. 4761785Song with Piano “Das Veilchen”Vienna
K. 4771785Maurerische TrauermusikVienna
K. 4781785Quartet for Piano & StringsG minorVienna
K. 4791785Quartet “Dite almeno”Vienna
K. 4801785Terzet “Mandina amabile”Vienna
K. 4811785Sonata for Piano & ViolinE Flat MajorVienna
K. 4821785Concerto for Piano #22E Flat MajorVienna
K. 4831785Song with Chorus “Zerfliesset heut’, geliebte Brueder”Vienna
K. 4841785Chorus “Ihr unsre neuen Leiter”Vienna
K. 4851786Rondo for PianoD MajorVienna
K. 4861786Opera (Singspiel) “Der Schauspieldirektor”Vienna
K. 486a1778Recitative & Aria for Soprano “Basta, vincesti”Mannheim
K. 487178612 Duets for 2 Horns (Basset?)Vienna
K. 4881786Concerto for Piano #23A MajorVienna
K. 4891786Duet for Soprano & Tenor “Spiegarti, oh Dio, non posso”Vienna
K. 4901786Scena & Rondo for Soprano “Non piu, tutto”Vienna
K. 4911786Concerto for Piano #24C minorVienna
K. 4921785/6Opera buffa “Le nozze di Figaro”Vienna
K. 4931786Quartet for Piano & StringsE Flat MajorVienna
K. 4941786Rondo for PianoF MajorVienna
K. 4951786Concerto for HornE Flat MajorVienna
K. 4961786Trio for Piano, Violin & CelloG MajorVienna
K. 4971786Piano Sonata for 4 HandsF MajorVienna
K. 4981786Trio for Piano, Clarinet & ViolaE Flat MajorVienna
K. 498a1786Sonata for Piano (Fragment)B Flat MajorVienna
K. 4991786Quartet for Strings #20D MajorVienna
K. 500178612 Variations for PianoB Flat MajorVienna
K. 5011786Andante with 5 Variations for Piano DuetG MajorVienna
K. 5021786Trio for Piano, Violin & CelloB Flat MajorVienna
K. 5031786Concerto for Piano #25C MajorVienna
K. 5041786Symphony #38 “Prague”D MajorVienna
K. 5051786Scena & Rondo for Soprano “Ch’io mi scordi di te”Vienna
K. 5061786?Song with Piano, Lied der Freiheit, “Wer unter eines Maedchens Hand”Vienna
K. 5071786Canon “Heiterkeit und Leichtes Blut”Vienna
K. 5081786Canon “Auf das Wohl aller Freunde”Vienna
K. 50917876 German Dances for OrchestraPrague
K. 51017879 Contredanses (Doubtful)
K. 5111787Rondo for PianoA minorVienna
K. 5121787Recitative & Aria for Bass “Alcandro, lo confesso”Vienna
K. 5131787Aria for Bass “Mentre ti lascio”Vienna
K. 514K. 396b1791Rondo for Horn & Orchestra (Fragment)Vienna
K. 514a1787Quintet for Strings (Fragment)B Flat MajorVienna
K. 5151787Quintet for StringsC MajorVienna
K. 5161787Quintet for StringsG minorVienna
K. 5171787Song with Piano, Die Alte, “Zu meiner Zeit”Vienna
K. 5181787Song with Piano “Sobald Damoetas”Vienna
K. 5191787Song with Piano “das Lied der Trennung, Die Engel Gottes weinen”Vienna
K. 5201787Song with Piano “Erzeugt von heisser Phantasie”Vienna
K. 5211787Piano Sonata for 4 HandsC MajorVienna
K. 5221787Divertimento for String Quartet & 2 Horns “Ein musikalischer Spass”F MajorVienna
K. 5231787Song with Piano “Abend ist’s”Vienna
K. 5241787Song with Piano “An Chloe”Vienna
K. 5251787Serenade for String Quartet & Bass “Eine kleine Nachtmusik”G MajorVienna
K. 5261787Sonata for Piano & ViolinA MajorVienna
K. 5271787Opera buffa “Don Giovanni”Prague
K. 5281787Scena for Soprano “Belle mia fiamma”Prague
K. 5291787Song with Piano “Es war einmal”Prague
K. 5301787Song with Piano “Wo bist du, Bild?”Prague
K. 5311787Song with Piano “Die kleine Spinnerin, Was spinnst du?”Vienna
K. 5321787Terzetto “Grazie agl’inganni tuoi” (sketch)Vienna
K. 5331788Allegro & Andante for PianoF MajorVienna
K. 5341788Contredanse for OrchestraVienna
K. 5351788Contredanse “La Battaille” for OrchestraVienna
K. 535a17883 Contredanses for OrchestraVienna
K. 53617886 German Dances for OrchestraVienna
K. 5371788Concerto for Piano #26 “Coronation”D MajorVienna
K. 5381788Aria for Soprano “Ah se in ciel”Vienna
K. 5391788Song “Ich moechte wohl”Vienna
K. 5401788Adagio for PianoB minorVienna
K. 5411788Arietta for Bass “Un bacio di mano”Vienna
K. 5421788Trio for Piano, Violin & CelloE MajorVienna
K. 5431788Symphony #39E Flat MajorVienna
K. 5441788March “Ein kleiner Marsch” (lost)D MajorVienna
K. 5451788Sonata for Piano “Sonatina”C MajorVienna
K. 5461788Adagio & Fugue for Strings (originally for 2 Pianos)C minorVienna
K. 5471788Sonatina for Piano & ViolinF MajorVienna
K. 547a1788Sonata for PianoF MajorVienna
K. 5481788Trio for Piano, Violin & CelloC MajorVienna
K. 5491788Canzonetta for 2 Sopranos & Bass “Piu non si trovano”Vienna
K. 5501788Symphony #40G minorVienna
K. 5511788Symphony #41 “Jupiter”C MajorVienna
K. 5521788Song with Piano “Beim Auszug in das feld, Dem hohen Kaiser-Worter treu”Vienna
K. 5531788Canon “Alleluja”Vienna
K. 5541788Canon “Ave Maria”Vienna
K. 5551788Canon “Lacrimoso son io”Vienna
K. 5561788Canon “G’rechtelt’s enk”Vienna
K. 5571788Canon “Nascoso e il mio sol”Vienna
K. 5581788Canon “Gehn ma in’n Prada”Vienna
K. 5591788Canon “Difficile lectu mihi”Vienna
K. 5601788Canons “O du eselhafter Martin” – “O du eselhafter Peierl”Vienna
K. 5611788Canon “Bona nox, bist a rechta Ox”Vienna
K. 5621788Canon “Caro, bell’idol mio”Vienna
K. 562eK. A 661788Trio for Violin, Viola & Cello (Fragment, see K. A66)G MajorVienna
K. 5631788Divertimento for String TrioE Flat MajorVienna
K. 5641788Trio for Piano, Violin & CelloG MajorVienna
K. 56517882 Contredanses for OrchestraVienna
K. 5661788Instrumentation of Handel’s “Acis & Galatea”Vienna
K. 56717886 German Dances for OrchestraVienna
K. 568178812 Minuets for OrchestraVienna
K. 5691789Aria “Ohne Zwang” (lost)Vienna
K. 5701789Sonata for PianoB Flat MajorVienna
K. 57117896 German Dances for OrchestraVienna
K. 571a1789Comic Quartet “Caro mio, Druck und Schluck”Vienna
K. 5721789Instrumentation of Handel’s “The Messiah”Vienna
K. 57317899 Variations for Piano (Duport)D MajorPotsdam
K. 5741789Gigue for PianoG minorLeipzig
K. 5751789Quartet for Strings #21D MajorVienna
K. 5761789Sonata for PianoD MajorVienna
K. 5771789Rondo for Soprano “Al desio”Vienna
K. 5781789Aria for Soprano “Alma grande”Vienna
K. 5791789Aria for Soprano “Un moto di gioia”Vienna
K. 5801789Aria for Soprano “Schon lacht der holde Fruehling”Vienna
K. 5811789Quintet for Clarinet & StringsA MajorVienna
K. 5821789Aria for Soprano “Chi sa, chi sa, qual sia”Vienna
K. 5831789Aria for Soprano “Vado, ma dove?”Vienna
K. 5841789Aria for Bass “Rivolgete a lui lo sguardo”Vienna
K. 585178912 Minuets for OrchestraVienna
K. 586178912 German Dances for OrchestraVienna
K. 5871789Contredanse for OrchestraVienna
K. 5881790Opera buffa “Cosí fan tutte”Vienna
K. 5891790Quartet for Strings #22B Flat MajorVienna
K. 5901790Quartet for Strings #23F MajorVienna
K. 5911790Instrumentation of Handel’s “Alexander’s Feast”Vienna
K. 5921790Instrumentation of Handel’s “Ode to Saint Cecilia”Vienna
K. 5931790Quintet for StringsD MajorVienna
K. 5941790Adagio & Allegro for Mechanical OrganF minorFrankfurt – Vienna
K. 5951791Concerto for Piano #27B Flat MajorVienna
K. 5961791Song with Piano “Komm, lieber Mai”Vienna
K. 5971791Song with Piano “Erwacht zum neuen Leben”Vienna
K. 5981791Song with Piano “Wir Kinder”Vienna
K. 59917916 Minuets for OrchestraVienna
K. 60017916 German Dances for OrchestraVienna
K. 60117914 Minuets for OrchestraVienna
K. 60217914 German Dances for OrchestraVienna
K. 60317912 Contredanses for OrchestraVienna
K. 60417912 Minuets for OrchestraVienna
K. 60517913 German Dances for OrchestraVienna
K. 60617916 German Dances for OrchestraVienna
K. 6071791Contredanse for OrchestraVienna
K. 6081791Fantasia for a Mechanical OrganF minorVienna
K. 60917915 Contredanses for OrchestraVienna
K. 6101791Contredanse for OrchestraVienna
K. 6111791A German DanceVienna
K. 6121791Aria for Bass “Per questa bella mano”Vienna
K. 61317916 Variations for Piano “Ein Weib ist das herrlichste Ding”Vienna
K. 6141791Quintet for StringsE Flat MajorVienna
K. 6151791Chorus “Viviamo felici” (lost)Vienna
K. 6161791Andante for a Small Mechanical OrganF MajorVienna
K. 6171791Adagio & Rondo for Glass Harmonica, Flute, Oboe, Viola & CelloC minorVienna
K. 6181791Motet “Ave, verum corpus”Baden
K. 6191791Cantata “Die ihr des unermesslichen Weltalls”Vienna
K. 6201791Opera (Grosse Oper) “Die Zauberfloete”Vienna
K. 6211791Opera seria “La clemenza di Tito”Vienna – Prague
K. 6221791Concerto for ClarinetA MajorVienna
K. 6231791Cantata “Eine kleine Freimaurer Kantata”Vienna
K. 624K. 626a1768-1791Cadenzas to Piano Concertos K. 40i, 107/1, 175, 238, 246, 271, 365, 413-415, 449-451, 453, 456, 459, 466, 488 & 595
K. 6251790Comic duet “Nun liebes Weibchen”Vienna
K. 6261791Requiem MassVienna
K. A 661788Trio for Violin, Viola & Cello (Fragment, see K. 562e)G MajorVienna
K. A214K. 45b1768Symphony #55 (See K. 45b)B Flat MajorVienna
K. A221K. 45a1768Symphony #7a “Alte Lambacher” (See K. 45a)G MajorVienna
K. A223K. 19a1765Symphony (See K. 19a)F MajorLondon

 

 

 

 

To Top ↑