Bước hướng dẫn hủy bỏ liên kết Liên Quân với Facebook

Lưu ý: Trước khi hủy bỏ liên kết Liên Quân với Facebook, hãy đảm bảo rằng tài khoản Liên Quân Mobile của bạn đã được liên kết với Garena hoặc bạn đã có tài khoản Garena trước đó. Nếu không, bạn sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản Garena của mình.Bước 1: Để hủy...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Mozart