Bật Thời gian sử dụng

Sau khi bật Thời gian sử dụng, bạn sẽ thấy một báo cáo hiển thị cách bạn sử dụng thiết bị, ứng dụng và trang web. Nếu đó là thiết bị của trẻ, bạn có thể thiết lập Thời gian sử dụng và tạo cài đặt trên thiết bị của trẻ hoặc bạn có thể sử dụng Chia sẻ trong gia đình để định cấu hình thiết bị của trẻ từ thiết bị của bạn. Sau khi thiết lập thiết bị của trẻ, bạn cũng có thể sử dụng Chia sẻ trong gia đình để xem báo cáo và điều chỉnh cài đặt từ thiết bị của mình.Tìm hiểu cách sử dụng tính năng Kiểm soát của phụ huynh cho iPhone/iPad của trẻ

Đọc thêm

Đặt mật mã Thời gian sử dụng

Bạn có thể đặt mật mã để chỉ mình bạn mới thay đổi được cài đặt về Thời gian sử dụng và cho phép thêm thời gian khi giới hạn ứng dụng hết hạn, cũng như đặt giới hạn về nội dung và quyền riêng tư trên thiết bị của trẻ.

Đọc thêm

Nếu bạn quản lý tài khoản của trẻ bằng tính năng Chia sẻ trong gia đình

Đọc thêm

Nếu bạn quản lý tài khoản của trẻ bằng thiết bị của trẻ

Tìm hiểu những việc cần làm nếu bạn quên mật mã Thời gian sử dụng

Đọc thêm

Quản lý cài đặt Thời gian sử dụng

Chuyển đến phần Cài đặt > Thời gian sử dụng. Sau đó chạm vào Xem tất cả hoạt động, rồi chọn một danh mục trong danh sách bên dưới và đặt giới hạn.

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Mozart