Hàm nhân PRODUCT trong Excel là gì?

Hàm PRODUCT trong Excel có chức năng trả về tích của các số được cung cấp dưới dạng đối số. Hàm này rất hữu ích khi muốn nhân nhiều ô với nhau.Công thức sử dụng là =PRODUCT(A1:A3), tương đương với công thức =A1*A2*A3. Đối với hàm này, đối số Number1 là số đầu tiên hoặc phạm vi để nhân, Number2 là số thứ hai hoặc phạm vi tiếp theo để nhân, và cứ tiếp tục như vậy nếu muốn nhân thêm các số khác. Giá trị trả về của hàm là tích của các số được cung cấp.Lưu ý:- Hàm PRODUCT nhân tối đa 255 số- Trong hàm PRODUCT của Excel, đối số có thể là hằng số cố định, tham chiếu đến một ô hoặc một phạm vi. Tất cả các số trong đối số sẽ được nhân với nhau để tạo ra giá trị trả về. Các ô trống và giá trị text sẽ không được tính trong quá trình tính toán và ô sẽ hiển thị lỗi #DIV/0!

Đọc thêm

Dùng hàm PRODUCT tính tích cơ bản

Bạn có thể dùng hàm PRODUCT để nhân từng số hoặc chọn toàn bộ ô có chữ số để tínhVí dụ: Nhập hàm =Product(2;4;3;5;3;9;1). Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Đọc thêm

Dùng hàm PRODUCT tính tích từng cột

Tại vị trí ô trả kết quả, nhập công thức =PRODUCT(ô dữ liệu đầu:ô dữ liệu cuối).Chú ý: Bạn có thể bôi đen chọn toàn bộ cột dữ liệu tuy nhiên tránh chọn vào tiêu đề Text. Ví dụ: Nhập công thức như sau =PRODUCT(D2:D8). Nhấn Enter để trả kết quả.Xem thêm:

Đọc thêm

Dùng hàm PRODUCT tính tích trên nhiều cột

Chọn ô trả kết quả tính tích, nhập công thức hàm sau: =PRODUCT(dữ liệu ô cột 1:dữ liệu ô cột 2).Ví dụ: Với công thức như ảnh ta có công thức =PRODUCT(C2:D2). Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Đọc thêm

Kết hợp hàm PRODUCT với các hàm SUM, AVERAGE,...

Đây là cách kết hợp khá phức tạp bạn có thể tham khảo ví dụ kết hợp với hàm SUM như sau:Đầu tiên tại vị trí ô trả kết quả, nhập công thức =PRODUCT(SUM(C2:D2);E2). Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Đọc thêm

Một số lỗi thường gặp khi sử hàm PRODUCT

Đọc thêm

Lỗi báo #DIV/0

Lỗi này nguyên nhân thường do cột/ô dữ liệu bạn chọn có chứa ký tự, chữ (text). Hãy kiểm tra lại dữ liệu và nhập hoặc xóa ô dữ liệu đó. Lỗi hiển thị số 0Lỗi này nguyên nhân thường do có các ô trống hoặc ô có ký tự, chữ xen kẽ trong dãy. Bạn có thể kiểm tra lại dữ liệu và định dạng cho phù hợp. Bài viết trên Phúc Anh đã hướng dẫn bạn sử dụng hàm nhân trong Excel một đơn giản và dễ hiểu nhất. Chúc bạn có thể thực hiện thành công nhé!

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Mozart