I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1. Sơ đồ mạch điện- Hình 1.1 biểu diễn sơ đồ mạch điện đơn giản chỉ có một bóng đèn, một pin và dây nối trong thực thế. Mũi tên chỉ chiều chuyển động của các electron. Nếu ta biểu diễn mạch điện trong đó có các thiết bị dùng điện cũng vẽ giống như tro...

Đọc thêm

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Xác định chiều của dòng điện và chiều chuyển động của các electron- Để xác định chiều của dòng điện ta căn cứ vào: Chiều dòng điện theo quy ước là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện về cực âm của nguồn điện.- Để xác định chiều chuyển động có hướng của các electron trong kim loại ta căn cứ vào chiều của dòng điện: Chiều chuyển động của các electron luôn ngược chiều với chiều của dòng điện.

Đọc thêm

III. TRẮC NGHIỆM

Bài 1: Dòng điện cung cấp bởi pin hay acquy có chiều:A. không xác địnhB. của dây dẫn điệnC. thay đổiD. không đổiBài 2: Chiều dòng điện được quy ước là chiều:A. Từ cực dương qua dây dẫn và dụng cụ điện tới cực âm của nguồn.B. Chuyển dời có hướng của cá...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Mozart