Các cách để xoá tệp tin hoặc hình ảnh trên điện thoại Samsung tuỳ theo ứng dụng

Cách 1: Xóa hình ảnh trong thư viện ảnh.Cách 2: Xóa các tệp tin trong mục Samsung Files.Cách 3: Xoá tin nhắn trong ứng dụng Samsung Messages.Cách 4: Xóa những danh thiếp không cần thiết trong Danh bạ Samsung.Cách 5: Xóa những tin nhắn note trong ứng dụng NotesCách 6: Xoá hình ảnh và video trên ứng dụng Google PhotosNếu bạn sử dụng Google Photos trên điện thoại Samsung Galaxy, hãy nhớ dọn sạch thùng rác của nó để giải phóng không gian lưu trữ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thư mục thùng rác trong ứng dụng Google Photos và Thư viện Samsung là hai thư mục khác nhau, vì vậy bạn phải xóa chúng một cách độc lập.

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Mozart