A. Phương pháp & Ví dụ

Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm là lực Culông: F = 9.109 (trong điện môi lực giảm đi ε lần so với trong chân không).- Hai điện tích có độ lớn bằng nhau thì: |q1| = |q2|Hai điện tích có độ lớn bằng nhau nhưng trái dấu thì: q1 = -q2Hai...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Mozart