1. Tổng quan về lực đẩy acsimet là gì?

Đọc thêm

1.1. Lực đẩy acsimet là gì?

Lực đẩy acsimet hay lực đẩy ác-si-mét là lực tác động bởi một chất lưu (đó có thể là một chất lỏng hay chất khí) lên một vật thể nhúng trong nó, khi mà cả hệ thống nằm ở trong một trường lực của vật lý học (là trọng trường hay lực quán tính)Lực đầy này được tìm ra bởi một nhà toán học, nhà vật lý, kỹ sư, nhà phát minh, nhà thiên văn học người Hy Lạp - Archimedes. Ông đã phát hiện ra rằng: con người khi chìm trong nước càng nhiều thì sẽ có lực đẩy càng lớn. Có thể hiểu là phần thể tích nước bị một người chiếm chỗ càng lớn thì lực đẩy của nước tác động lên người càng mạnh.Lực đẩy acsimet là gì?

Đọc thêm

1.2. Ký hiệu và đơn vị của lực đẩy ác-si-mét

Lực đẩy acsimets có ký hiệu là FA và niu tơn (N) làm đơn vị đo

Đọc thêm

1.3. Công thức tính

Lực đẩy acsimet công thức tính là:FA = d.VTrong đó:Cách tính lực đẩy acsimet như thế nào?Lưu ý: V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ có thể hiểu là thể tích phần chìm của vật chứ không phải là thể tích vật. Để tính được thông số này, có thể áp dụng các cách tính sau:

Đọc thêm

1.4. Độ lớn của lực đẩy acsimet

Kết quả đo lực đẩy acsimets trong các thí nghiệm cho thấy, độ lớn của lực đẩy acsimet luôn bằng với trọng lượng của vật

Đọc thêm

1.5. Lực đẩy ác-si-mét và sự nổi

Sẽ có 3 trường hợp xảy ra khi tiến hành thả một vật ở trong lòng chất lỏng:Có thể hiểu đơn giản rằng: vật sẽ nổi. khi trọng lượng riêng tổng hợp của một vật nhỏ hơn so với trọng lượng riêng của nước.

Đọc thêm

1.6. Lực đẩy ác-si-mét khi ở trong không khí

Lực đẩy ác-si-mét trong không khí nhỏ hơn trong chất lỏng bởi không khí có trọng lượng riêng nhỏ hơn trọng lượng riêng của chất lỏng.FAkk =dkk.V

Đọc thêm

2. Đặc điểm của lực đẩy acsimet

Đọc thêm

3. Lực đẩy ác-si-mét có sự phụ thuộc vào các yếu tố nào?

Như ở trên ta đã biết, lực đầy này được tính bằng công thức FA = d.V. Vị vậy, nó có sự phụ thuộc vào trọng lượng riêng của một chất lỏng cùng với thể tích phần chất lỏng bị chiếm chỗ.

Đọc thêm

4. Ứng dụng của lực đẩy acsimet

Đọc thêm

4.1. Trong thiết kế tàu, thuyền

Đây là ứng dụng nổi bật nhất của lực đẩy này. Khi thực hiện chế tạo một con tàu, các nhà thiết kế đã tạo ra các khoảng trống lớn nhằm giảm thể tích cho tàu, nhờ vào đó mà con tài có thể di chuyển dễ dàng trên bề mặt nước. Điều này cũng giải thích cho câu hỏi tại sao tàu thuyền có thể đi trên mặt nước mà không bị chìm khi có trọng tải rất lớn như vậy.Sự nổi của tàu thuyền được áp dụng lực đẩy acsimet

Đọc thêm

4.2. Trong sản xuất khinh khí cầu

Để một chiếc khinh khí cầu có thể bay lên trên cao, người ta sẽ dùng lửa đốt khiến thể tích không khí trong khinh khí cầu tăng lên. Nhờ vào quá trình giãn nở, thể tích sẽ tăng làm tăng lực đẩy và cũng làm giảm đi khối lượng riêng của khinh khí cầu.Lực đẩy acsimet có thể thấy trong nguyên lý bay của khinh khí cầu

Đọc thêm

4.3. Sự nổi của cá

Các loài cá có thể tự điều chỉnh khả năng lặn hoặc nổi của chúng một phần là do có cấu tạo cơ thể chứa một bong bóng lớn, đây cũng chính là nguyên lý lực đẩy ác si mét. Khi cá muốn nổi thì bong bóng sẽ căng lên làm tăng thể tích và lực đẩy. Ngược lại, nếu cá lặn, bong bóng sẽ co lại để giảm thể tích và lực đẩy cũng giảm.

Đọc thêm

5. Bài tập vận dụng liên quan đến lực đẩy acsimet

Một số bài tập vận dụng về lực đẩy acsimet Bài tập 1: So sánh lực đẩy acsimet tác dụng lên thỏi nhôm và đồng có cùng thể tích khi:Lời giải:Gọi thể tích của thỏi nhôm và đồng là Vd: trọng lượng riêng của nướcFA1 = d.VFA2 = d.V=> FA1 = FA2b)Thỏi nhô...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Mozart